Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa: Konkurssivelallisen omaisuustiedot selville ulosottomiehen avulla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2010 7.30
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että konkurssipesän hoitaja voisi pyytää ulosottoselvityksen tekemistä varmistaakseen pesän selvittämisessä välttämättömien tietojen saamisen. Menettelyä käytettäisiin lähinnä silloin, kun konkurssivelallisella on ihmisoikeussopimuksen mukainen oikeus pysyä vaiti.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että konkurssivelallisella on niin sanotun itsekriminointisuojan perusteella oikeus pysyä vaiti ja olla ilmoittamatta omaisuuttaan, jos hän antamiensa tietojen perusteella joutuisi myötävaikuttamaan rikoksensa selvittämiseen.

Ulosottomiehelle konkurssivelallisen olisi annettava tietoja kaikissa tilanteissa. Velallisen oikeuksien turvaamiseksi työryhmä ehdottaa, että ulosottoselvityksessä saatuja tietoja kiellettäisiin käyttämästä konkurssivelallisen syytteeseen saattamiseksi ja häntä vastaan rikosasiassa. Sen sijaan tietoja voitaisiin käyttää omaisuuden saamiseksi takaisin pesään. Näin pyritään toteuttamaan samanaikaisesti sekä velkojien oikeus maksunsaantiin että velallisen ihmisoikeudet.

Velallinen on velvollinen puhumaan totta ulosottoselvityksessä. Kielto käyttää rikosasiassa ulosottoselvityksen tietoja ei siten koskisi tapauksia, joissa velallisen epäillään salanneen tai antaneen vääriä tietoja juuri kyseisessä ulosottoselvityksessä.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rikosepäilyjen tutkintaan saattamista nopeutetaan ja yksinkertaistetaan siten, että syyttäjät eivät enää tutkisi velallisselvityksiä eivätkä hankkisi tietoja mahdollisen rikostutkinnan aloittamiseksi. Pääsääntöisesti pesänhoitaja tekisi rikosilmoituksen suoraan poliisille. Jos konkurssipesä on varaton, pesänhoitajalle voitaisiin konkurssiasiamiehen päätöksellä maksaa korvausta valtion varoista ilmoituksen tekemisen aiheuttamasta lisätyöstä.

Työryhmä ehdottaa takaisinsaantikanteen vireillepanoaikaa pidennettäväksi yhteen vuoteen, kun se nyt on kuusi kuukautta. Kannemääräaika laskettaisiin kuitenkin jo konkurssin alkamisesta eli nykyistä aikaisemmasta ajankohdasta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, puh. 09 1606 7718
konkurssiasiamies Eeva Arko-Koski, puh. 010 366 5102
sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun