Hyppää sisältöön
Media

Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2013 10.40
Tiedote -

Hallitus tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Tänään 25. huhtikuuta hyväksytyn strategian tavoitteena on vähentää järjestäytynyttä rikollisuutta ja heikentää sen toimintaedellytyksiä sekä estää rikollisuuden haitallisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Järjestäytyneessä rikollisuudessa on kyse vakavista rikoksista ja toimintaa leimaavat väkivallan käyttö ja rahanpesu. Huumausainerikollisuus on yksi järjestäytyneen rikollisuuden päätoimialoista, mutta viime vuosina painopiste on siirtynyt yhä enemmän talousrikollisuuteen.

Suomessa toimii Keskusrikospoliisin arvion mukaan noin 80 järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ryhmien määrä on viime vuosina lisääntynyt ja toiminta on kansainvälistynyt sekä tullut ammattimaisemmaksi.

Ennalta ehkäisy etusijalla

Strategisten linjausten mukaan järjestäytynyttä rikollisuutta tulee ensisijaisesti ennalta ehkäistä vaikuttamalla rekrytoitumishalukkuuteen ja tekemällä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen kannattamattomaksi.

Linjausten mukaisia toimenpiteitä on yhteensä 20. Viranomaisten osaamista ja tietoa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta lisätään. Viranomaisyhteistyötä tiivistetään ja tiedonvaihtoa kehitetään myös viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä, mikä edellyttää lainsäädännön muuttamista.

Järjestäytyneen rikollisuuden kanssa tekemisiin joutuneita kannustetaan ilmoittamaan rikoksista. Rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden soluttautuminen yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittisille toimialoille estetään. Tässä hyödynnetään turvallisuusselvityslakia, joka mahdollistaa henkilöiden luotettavuuden arvioinnin.

Rikosvastuun toteutumisesta huolehditaan tehokkaalla rikosprosessilla. Laaditaan todistajansuojelua koskeva lainsäädäntö ja luodaan viranomaisten yhteistyöelin todistajansuojeluun. Anonyymin todistelun käyttöönottoa harkitaan.

Mahdollisuuksia hyötyä rikollisesta toiminnasta vähennetään. Rikoshyödyn takaisinsaantiin panostetaan ja menetetyksi tuomittujen saatavien perintää tehostetaan. Selvitetään mahdollisuus ottaa rikoshyödyn tuomitsemisessa käyttöön käännetty todistustaakka.

Rangaistusaikana lisätään rikoksesta tuomittujen valmiuksia rikoksettomaan elämään ja rikollisryhmästä irtautumiseen. Tuomittujen oikealla sijoittelulla estetään rikollisen toiminnan jatkaminen.

Valtioneuvosto edellyttää, että ministeriöt ryhtyvät toteuttamaan tai ainakin valmistelemaan strategian mukaisia toimia vuosien 2013 2015 aikana.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostaminen perustuu hallitusohjelmaan. Lähtökohtana on, että strategian toimenpiteet vastaavat myös hallitusohjelmassa mainittuun velvoitteeseen selvittää järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan erityislain tarvetta. Toimenpiteiden riittävyyttä arvioidaan myöhemmin osana strategian toimeenpanon seurantaa.

Järjestäytyneen rikollisuuden strategia on valmisteltu oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön asettamassa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan johtoryhmässä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, oikeusministeriö, puh. 02951 50248
sähköposti: [email protected],
lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö, puh 02951 50548
sähköposti: [email protected],
osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, sisäasiainministeriö, puh. 071 878 8550
sähköposti: [email protected],
poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö, puh. 071 878 6950
sähköposti: [email protected]

Tiedotustilaisuus on katsottavissa suorana verkkolähetyksenä

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun