Hyppää sisältöön
Media

Edunvalvojien valvontaan esitetään täsmennyksiä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2010 8.10
Tiedote -

Holhousviranomaisten eli maistraattien mahdollisuuksia myöntää helpotuksia edunvalvojien tilivelvollisuuteen esitetään lisättäväksi. Lisäksi täsmennettäisiin säännöksiä siitä, missä laajuudessa edunvalvojan tekemä tili on tarkastettava.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään presidentin esittelyssä.

Tavoitteena on helpottaa edunvalvojien ja holhousviranomaisten työtä ilman, että edunvalvonnassa olevien oikeusturva heikkenee. Esityksellä pyritään myös turvaamaan työvoiman riittävyyttä, sillä edunvalvontapalveluiden tarve kasvaa koko ajan.

Esityksellä lisättäisiin holhousviranomaisten mahdollisuuksia myöntää vapautuksia tai helpotuksia edunvalvojien velvollisuuteen antaa ns. vuositili. Vapautus tai tilikauden pidennys voitaisiin myöntää esimerkiksi silloin, kun edunvalvonnassa olevan varat on sijoitettu sellaiselle ehdolliselle pankkitilille, josta varoja ei voida siirtää ilman holhousviranomaisen suostumusta tai jos päämiehen omaisuus on laadultaan sellaista, että sen säilyminen on muutoin turvattu. Jälkimmäisestä tilanteesta olisi kyse esimerkiksi silloin, kun päämiehen omaisuus on sijoitettu kiinteistöön tai asunto-osakkeeseen, jonka luovuttaminen edellyttää holhousviranomaisen lupaa.

Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinnin ja siitä seuraavan vuositilivelvollisuuden varallisuusraja nostettaisiin 15 000 eurosta 20 000 euroon.

Holhousviranomaisen olisi tarkastettava päämiehen tili hyvän tarkastustavan osoittamassa laajuudessa. Tili voitaisiin kuitenkin tarkistaa tätä yleispiirteisemmin, jos omaisuuden määrän tai muiden seikkojen perusteella päämiehen edun ei epäillä vaarantuvan.

Edunvalvottavan oikeusturva pyritään turvaamaan uudella säännöksellä holhousviranomaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Viranomaisen toimintaa arvioitaisiin sen mukaan, onko hän noudattanut hyvää tarkastustapaa. Päämiehelle tuotettu vahinko olisi korvattava valtion varoista, jos päämiehelle on aiheutunut vahinkoa siitä, että tilintarkastuksessa ei ole havaittu jotakin seikkaa, joka olisi pitänyt havaita hyvän tarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa.

Myös yleisen edunvalvojan esteellisyydestä säädettäisiin nykyistä tarkemmin.

Edunvalvojana voi toimia joko oikeusaputoimistossa työskentelevä yleinen edunvalvoja tai edunvalvottavan henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Edunvalvojan määrää joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen, puh. 09 1606 7703
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun