Hyppää sisältöön
Media

Eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajankohtiin tulossa muutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2010 11.38
Tiedote -

Eduskuntavaalien ja presidentinvaalin ajankohtia esitetään muutettavaksi. Eduskuntavaalit järjestettäisiin jatkossa huhtikuun kolmantena sunnuntaina eli kuukautta nykyistä myöhemmin. Presidentinvaali toimitettaisiin tammikuun neljäntenä sunnuntaina, joka on viikkoa myöhemmin kuin nykyisin. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen sisällön ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 5. maaliskuuta 2010.

Muutoksilla pyritään parantamaan äänestysaktiivisuutta. Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen julkisuudessa käytiin keskustelua siitä, voitaisiinko vaalien ajankohta siirtää huhtikuuhun, jolloin sää usein on vaalikampanjoinnin ja äänestämisen kannalta parempi kuin maaliskuussa. Presidentinvaalin myöhentäminen viikolla olisi puolestaan perusteltua siksi, että vaalikampanjan huipentuma ajoittuisi selkeästi joulun ja uudenvuoden jälkeiseen aikaan.

Omaishoitajalle mahdollisuus kotiäänestykseen tietyin edellytyksin


Vaalilakiin esitetään otettavaksi säännökset siitä, että kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Edellytyksenä olisi, että omaishoitaja asuu samassa taloudessa kuin hoidettava ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Uudistus helpottaisi omaishoitajan äänestysmahdollisuutta varsinkin silloin, kun hoidettava tarvitsee hoitajan jatkuvaa läsnäoloa.

Vaalipiirirajoihin muutoksia


Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet kuntaliitokset - Himangan liittäminen Kalajokeen, Noormarkun liittäminen Poriin, Ylämaan liittäminen Lappeenrantaan sekä uuden Loviisan kaupungin muodostaminen - aiheuttavat vastaavat muutokset vaalilain kuntaluetteloon. Osa liitoksista vaikuttaa myös vähäisessä määrin vaalipiirirajoihin.


Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 09 1606 7572
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax hallitus
Sivun alkuun