Hoppa till innehåll
Media

Ändring av tidpunkten för riksdagsval och presidentval föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2010 11.38
Pressmeddelande -

Det föreslås att tidpunkten för riksdagsval och presidentval ska ändras. Enligt propositionen ska valdagen i riksdagsval vara den tredje söndagen i april, dvs. en månad senare än för närvarande. Valdagen i presidentval ska skjutas fram med en vecka så att valdagen är den fjärde söndagen i januari. Statsrådet godkände propositionens innehåll och propositionen avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen den 5 mars 2010.

Ändringarna syftar till att förbättra valdeltagande. Efter riksdagsvalet 2007 fördes en offentlig debatt om möjligheten att flytta tidpunkten för riksdagsvalet till april, då vädret oftast är bättre med tanke på valkampanjer och röstning än i mars. Att skjuta fram tidpunkten för presidentvalet med en vecka motiveras däremot först och främst med att valkampanjen på detta sätt skulle kulminera tydligt efter jul och nyår.

Möjlighet för närståendevårdare att rösta hemma under vissa förutsättningar


Det föreslås att i vallagen tas in bestämmelser om att närståendevårdaren för den som har rätt att rösta hemma kan rösta vid hemmaröstningen i samband med att den som vårdas röstar hemma. Förutsättningen är att närståendevårdaren bor i samma hushåll med den som vårdas och är röstberättigad i kommunen i fråga. Revisionen ska underlätta närståendevårdarens möjligheter att rösta i synnerhet när vården av den som har rätt att rösta hemma kräver kontinuerlig närvaro av vårdaren.

Ändringar i valkretsarnas gränser


De kommunsammanslagningar som trädde i kraft vid ingång av år 2010 - sammanslagningen av Himanka med Kalajoki, Norrmark med Björneborg och Ylämaa med Villmanstrand samt bildandet av den nya Lovisa stad - förorsakar motsvarande ändringar i kommunförteckningen i vallagen. En del av sammanslagningarna ska också i ringa mån verka på valkretsarnas gränser.


Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen