Hyppää sisältöön
Media

Sähköinen kiinteistökauppa mahdolliseksi lähivuosina

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2010 11.25
Tiedote -

Sähköinen asiointi aiotaan mahdollistaa myös kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa. Eduskunnalle presidentin esittelyssä huomenna 17. syyskuuta annettavan hallituksen esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset sähköisestä kiinteistön kaupasta, panttauksesta ja kirjaamismenettelystä.

Paperimuotoisia asiakirjoja tai hakemuksia koskevia säännöksiä ei muutettaisi, vaan perinteisiä toimintatapoja voisi jatkossakin käyttää niin haluttaessaan.

Esityksen mukaan osapuolet voisivat tehdä kiinteistön kauppakirjan sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä, internetpohjaisessa asiointijärjestelmässä. Kauppa tehtäisiin sähköisellä lomakkeella, johon saataisiin haettua tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja muista viranomaisrekistereistä.

Nykyisin kaupanvahvistajan on vahvistettava kiinteistön kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Sähköisessä kiinteistökaupassa ei tarvittaisi kaupanvahvistajaa.

Tietojärjestelmä voisi viranomaisrekisterien ja tunnistamismenetelmien avulla valvoa muun muassa allekirjoittajien henkilöllisyyden todentamista, kauppakirjan sisällön riittävyyttä ja siihen merkittyjen tietojen oikeellisuutta. Tunnistuspalveluna voitaisiin käyttää esimerkiksi pankkien verkkopankkipalveluja.

Kiinteistön luovutustiedot siirrettäisiin viranomaisten rekistereihin suoraan sähköisestä kauppakirjasta. Samalla lainhuuto eli kiinteistön uuden omistajan merkitseminen rekisteriin tulisi vireille ilman eri hakemusta.

Esityksen mukaan paperimuotoiset panttikirjat voitaisiin myös korvata sähköisillä panttikirjoilla, jotka muodostuisivat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauksilla. Samoin kiinnityshakemukset ja sähköisen panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset voitaisiin tehdä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä järjestelmässä.

Sähköisten asiointi- ja viranomaispalveluiden suunnittelu, tietojärjestelmien rakentaminen ja toimivuuden varmistaminen edellyttävät melko pitää valmisteluaikaa. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudistus voisi tulla voimaan noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun asiaa koskevat lainmuutokset on hyväksytty ja vahvistettu.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, puh. 09 1606 7702, sähköposti: [email protected], ja lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 09 1606 7706, sähköposti: [email protected]

Hallituksen esitys löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Sivun alkuun