Hyppää sisältöön
Media

Elinkautisvangin vapauttamista koskevia säännöksiä täsmennetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2010 10.50
Tiedote -

Rikoslain säännöksiä elinkautisvangin vapauttamisesta aiotaan täsmentää. Lisäksi selkeytettäisiin säännöksiä vankien rangaistusaikojen laskutavasta. Tarkoitus on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 30. huhtikuuta. Esityksen keskeisimmät muutokset koskisivat sitä, kuinka elinkautisvangin vankilassaoloaika määräytyy.

Elinkautisvanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun vankilassaoloaikaa on kulunut 12 vuotta. Vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus. Jos rikos on tehty 18-20 -vuotiaana, aikaisin vapauttamisaika on nykysäännösten mukaan 10 vuoden vankilassaolon jälkeen.

Esityksen mukaan tätä nuoren elinkautisvangin aikaisinta mahdollisuutta hakea pääsyä ehdonalaiseen vapauteen laskettaisiin vuodella eli yhdeksään vuoteen. Muutosta perustellaan sillä, että nykyinen ajankohta on perusteettoman ankara verrattuna alle 18-vuotiaana rikoksensa tehneisiin: alle 18-vuotias voidaan vastaavasta teosta tuomita elinkautisen sijasta enintään 12 vuoden määräaikaiseen rangaistukseen, josta hän voi vapautua neljän tai kuuden vuoden vankilassaolon jälkeen.

Lakia täsmennettäisiin siten, että elinkautisen rangaistuksen vankilassaoloaikaan luettaisiin myös elinkautiseen johtava tutkintavankeusaika, jonka aikana elinkautisvanki suorittaa toisesta rikoksesta tuomittua rangaistusta. Esityksessä korostetaan, että vankilassaoloaika määrittelee ainoastaan aikaisimman mahdollisen vapauttamisajankohdan. Varsinaisen vapauttamisajankohdan päättää hovioikeus, joka ottaa harkinnassaan huomioon myös elinkautisvangin mahdollisen muun rikollisuuden.

Nykyisin samalla kertaa täytäntöön pantavien määräaikaisten vankeusrangaistusten enimmäisaika on 20 vuotta. Jos 20 vuoden enimmäisaikaan sisältyvillä rangaistuksilla on erilaiset ehdonalaisen vapauttamisen määräosat, käytännössä on ollut epäselvää, kuinka ehdonalaisen vapauttamisen ajankohta lasketaan. Esityksen mukaan samalla kertaa täytäntöön pantavia rangaistuksia suorittava olisi päästettävä ehdonalaiseen vapauteen viimeistään, kun rangaistusaikaa on kulunutyhteensä 15 vuotta. Käytännössä muutos merkitsisi useita pitkiä vankeusrangaistuksia suorittaville tosiasiallisen rangaistusajan pidentymistä. Esityksen mukaan tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon, että kyseessä ovat toistuvasti törkeisiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt.

Ehdonalaisen vapauttamisen ajankohdan laskentatapaa yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin myös niin, ettei ehdonalaisen vapauttamisen määräosiin mahdollisesti sisältyviä päivän murto-osia enää otettaisi rangaistusaikaa laskettaessa huomioon.


Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, puh. 09 1606 7892
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax hallitus
Sivun alkuun