Hyppää sisältöön
Media

Esitutkinta- ja pakkokeinolakien täydennykset voimaan 2014 alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2013 12.54
Tiedote -

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevia uusia esitutkinta- ja pakkokeinolakeja täydennetään, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa. Myös täydennykset tulevat voimaan vuoden 2014 alussa.

Jatkossa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä voidaan käyttää telekuuntelua, kun nykyisin telekuuntelun käyttö on rajattu törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin rikosepäilyihin.

Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä muutetaan. Käräjäoikeus voi myöntää luvan televalvontaan myös silloin, kun jotakuta on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehdystä tietojärjestelmän luvattomasta käytöstä, vahingonteosta, viestintäsalaisuuden loukkauksesta tai tietomurrosta tai kun henkilöä on syytä epäillä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming). Näissä tapauksissa televalvonnan käyttö ei siten edellytä teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumusta, kuten uudessa pakkokeinolaissa on säädetty.

Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saa käyttää rikoksen selvittämisessä myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta. Lisäksi ylimääräistä tietoa voidaan käyttää selvitettäessä tiettyjä vakavia rikoksia, joiden enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä on, että ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 2014 loppuun mennessä selvityksen salaisten pakkokeinojen käytöstä ilmoittamista koskevan sääntelyn soveltamisesta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, puh. 02951 50492 (paikalla 2.1.2014)
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun