Hyppää sisältöön
Media

EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä ihmissalakuljetuksen torjuntaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2024 13.30
Tiedote

Euroopan komissio antoi marraskuussa ehdotuksen direktiiviksi, joka vahvistaisi maahanmuuttajien salakuljetuksen torjunnan oikeudellista sääntelyä jäsenmaissa. Valtioneuvosto lähetti kirjelmän direktiiviehdotuksesta tänään eduskunnalle.

Komission mukaan EU:n ihmissalakuljetuksen torjunnan oikeudelliset ja toiminnalliset välineet on päivitettävä, jotta jatkuvasti kehittyvään ilmiöön voidaan reagoida tehokkaasti. Sääntelyllä pyritään nykyaikaistamaan oikeudellista kehystä maahanmuuttajien salakuljetuksen torjumiseksi ja varmistamaan, että EU:ssa on käytössä tarvittavat oikeudelliset ja toiminnalliset välineet vastata ihmissalakuljettamisesta seuraaviin haasteisiin.

Direktiiviehdotus koskee laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja unionin alueella oleskelussa avustamista. Tavoitteena on muun muassa määritellä ihmissalakuljetusta koskevat rikokset, määrätä tehokkaat ja yhdenmukaiset rangaistukset, parantaa lainkäyttövaltaa, vahvistaa jäsenvaltioiden resursseja ja parantaa tiedonkeruuta. Direktiiviehdotus on osa EU:n ihmissalakuljetuksen vastaista toimenpidepakettia.

Valtioneuvosto kannattaa lähtökohtaisesti komission ehdotusta ihmissalakuljetusdirektiiviksi. Salakuljetukseen puuttuminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja yhteistyötä kaikkien EU-jäsenvaltioiden kanssa. Valtioneuvosto korostaa sitä, että EU-tason rikoslainsäädännön valmistelussa on kunnioitettava kansallisten oikeusjärjestelmien perusratkaisuja ja erityisesti seuraamusjärjestelmän sisäistä johdonmukaisuutta. Jatkoneuvotteluissa on tärkeä säilyttää riittävä kansallinen liikkumavara.

Lisätietoja: 
yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, p. 0295 150 486, [email protected]
asiantuntija Julia Höyhtyä, p. 0295 150 257, [email protected]

Sivun alkuun