Hoppa till innehåll
Media

EU föreslår ny lagstiftning för att bekämpa människosmuggling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 13.30
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslog i november ett direktiv som stärker den rättsliga regleringen av bekämpningen av människosmuggling i medlemsländerna. Statsrådet sände i dag en skrivelse till riksdagen om direktivförslaget.

Enligt kommissionen måste EU:s rättsliga och operativa instrument för bekämpningen av smugglingen av migranter ses över för att man effektivt ska kunna reagera på det växande fenomenet. Syftet med regleringen är att modernisera den rättsliga ramen för bekämpningen av människosmuggling och se till att EU har de rättsliga och operativa instrument som krävs för att hantera de utmaningar som människosmugglingen medför.

Direktivförslaget gäller hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse inom unionen. Målet är bland annat att definiera brotten som rör människosmuggling, fastställa effektiva och enhetliga straff, förbättra rättskipningen, stärka medlemsstaternas resurser och förbättra datainsamlingen. Direktivförslaget är en del av EU:s åtgärdspaket mot människosmuggling.

Statsrådet understöder i princip kommissionens förslag till direktiv om människosmuggling. Det krävs en övergripande strategi och samarbete med alla EU-medlemsstater för att ingripa i smugglingen. Statsrådet betonar att man vid beredningen av strafflagstiftningen på EU-nivå bör respektera de grundläggande principerna i de nationella rättssystemen och i synnerhet att påföljdssystemet är konsekvent. Vid de fortsatta förhandlingarna är det viktigt att bevara ett tillräckligt nationellt handlingsutrymme.

Mer information: 
Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]
Julia Höyhtyä, sakkunnig, tfn 0295 150 257, [email protected]

Tillbaka till toppen