Hyppää sisältöön
Media

EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaa aiotaan tehostaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2018 13.35
Tiedote

Hallitus esittää lainsäädäntömuutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Direktiivi koskee muun muassa EU:n varoihin kohdistuvia vero- ja avustuspetoksia.

- Veronmaksajien rahoja on käytettävä vastuullisesti ja läpinäkyvästi. EU:n varojen väärinkäyttöön on puututtava nykyistä tehokkaammin. Näillä uusilla keinoilla vahvistetaan petosten torjuntaa koko EU:n tasolla, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on muun ohessa parantaa mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia rikoksia, joiden osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Direktiivillä on merkitystä myös lähivuosina toimintansa aloittavan Euroopan syyttäjänvirasto EPPO:n kannalta, sillä virasto osaltaan vastaa EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia koskevista tutkinta- ja syyttämistoimista.

Esityksen mukaan Suomen ulkopuolella tehdyissä EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvissa rikoksissa ei enää jatkossa olisi kaksoisrangaistavuuden vaatimusta Suomen rikosoikeuden soveltamisen edellytyksenä silloin, kun rikoksen tekijänä on Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva henkilö.

Avustuksen väärinkäytölle säädettäisiin törkeä tekomuoto koskemaan tilanteita, joissa rikoksen kohteena oleva avustuksen määrä on erittäin suuri. Rangaistus törkeästä avustuksen väärinkäytöstä olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Säännöstä virka-aseman väärinkäyttämisestä sovellettaisiin nykyistä laajemmin

Virka-aseman väärinkäyttämistä koskevaa rangaistussäännöstä muutettaisiin. Säännös soveltuisi myös kansanedustajaan silloin, kun tämän tehtävänä on varojen tai muun omaisuuden hallinnointi, jos kansanedustaja varaa, osoittaa, maksaa tai käyttää tällaista omaisuutta sen oikean käyttötarkoituksen vastaisesti ja näin vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa unionin taloudellisia etuja.

Virka-aseman väärinkäyttämistä ja törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä koskevat rangaistussäännökset soveltuisivat nykyistä laajemmin myös ulkomaiseen virkamieheen, jos teko olisi direktiivin mukainen varojen väärinkäyttö.

Esityksen mukaan oikeushenkilön eli yrityksen tai yhteisön rangaistusvastuuta laajennettaisiin. Oikeushenkilö voitaisiin tuomita rangaistukseen arvonlisäveroon kohdistuvasta veropetoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuuta sovellettaisiin myös petokseen ja törkeään petokseen silloin, kun kyseessä olisi direktiivin mukainen EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttava petos.

Valtiontalouden tarkastusvirastolle säädettäisiin velvollisuus ilmoittaa sen nykyisten ilmoitusvelvollisuuksien lisäksi Euroopan petostentorjuntavirastolle ja muille toimivaltaisille Euroopan unionin viranomaisille EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvista rikoksista.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, puh. 02951 50380, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun