Hyppää sisältöön
Media

EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaa tehostetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2019 13.34
Tiedote

Direktiivin EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta, niin sanotun unionipetosdirektiivin, edellyttämät muutokset lainsäädäntöön tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2019. Direktiivi koskee muun muassa EU:n varoihin kohdistuvia vero- ja avustuspetoksia.

Muutosten tarkoituksena on muun ohessa parantaa mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia rikoksia, joiden osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Direktiivillä on merkitystä myös lähivuosina toimintansa aloittavan Euroopan syyttäjänvirasto EPPO:n kannalta, sillä virasto osaltaan vastaa EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia koskevista tutkinta- ja syyttämistoimista.

Suomen ulkopuolella tehdyissä EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvissa rikoksissa ei jatkossa ole enää kaksoisrangaistavuuden vaatimusta Suomen rikosoikeuden soveltamisen edellytyksenä silloin, kun rikoksen tekijänä on Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva henkilö.

Rikoslakiin säädetään uusi kansanedustajia koskeva rangaistussäännös. Säännös soveltuu kansanedustajaan silloin, kun tämän tehtävänä on varojen tai muun omaisuuden hallinnointi, jos kansanedustaja tässä tehtävässään varaa, osoittaa, maksaa tai käyttää tällaista omaisuutta sen oikean käyttötarkoituksen vastaisesti vahingoittaakseen direktiivissä määriteltyä unionin taloudellista etua. Lisäksi säännökselle säädetään törkeä tekomuoto.

Avustuksen väärinkäytölle säädetään törkeä tekomuoto koskemaan tilanteita, joissa rikoksen kohteena oleva avustuksen määrä on erittäin suuri.

Virka-aseman väärinkäyttämistä ja törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä koskevat rangaistussäännökset soveltuvat nykyistä laajemmin myös ulkomaiseen virkamieheen, jos teko on direktiivin mukainen varojen väärinkäyttö.

Oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö voidaan jatkossa tuomita rangaistukseen myös arvonlisäveroon kohdistuvasta veropetoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuuta sovelletaan myös petokseen ja törkeään petokseen silloin, kun kyseessä on direktiivin mukainen EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttava petos.

Valtiontalouden tarkastusvirastolle säädetään velvollisuus ilmoittaa sen nykyisten ilmoitusvelvollisuuksien lisäksi Euroopan petostentorjuntavirastolle ja muille toimivaltaisille Euroopan unionin viranomaisille EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvista rikoksista.

Muutosten voimaantulo on määrä vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna 29. maaliskuuta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, puh. 02951 50380, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun