Hyppää sisältöön
Media

Eurooppalainen tutkintamääräys voimaan heinäkuun alussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2017 13.03
Tiedote

Laki rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä tulee voimaan 3.7.2017. Uudella lailla pannaan kansallisesti täytäntöön EU-direktiivi, jossa on kyse todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä EU:n jäsenvaltioiden välillä. Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Lähtökohtana on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys. Tutkintamääräys voi koskea erilaisia toimenpiteitä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi.

Uudella lailla EU-maiden välisen rikosoikeusavun ala ei juurikaan laajene tähänastisesta, mutta yhteistyö muuttuu aiempaa velvoittavammaksi. Uutta tutkintamääräystä koskevat säännökset korvaavat tähän asti käytössä olleet osin päällekkäiset oikeusapusopimukset, mikä selkeyttää yhteistyön tekemistä. Lisäksi oikeusavun pyytäminen vakiolomaketta käyttäen ja velvoitteet panna tutkintamääräys määräajassa täytäntöön myös tehostavat oikeusapuyhteistyötä.

Viranomaisten työnjaon osalta keskeisin muutos on, että jatkossa syyttäjän on vahvistettava kaikki Suomesta lähtevät tutkintamääräykset. Tähän asti käytäntönä on ollut, että Suomen oikeusapupyynnöt tekee esitutkintaviranomainen eli poliisi-, rajavartio- tai tulliviranomainen eikä pyyntöjä tarvitse vahvistaa.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Tietoa hankkeesta

Sivun alkuun