Hoppa till innehåll
Media

Den europeiska utredningsordern träder i kraft i början av juli

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 13.03
Pressmeddelande

Lagen om den europeiska utredningsordern i straffrättsliga ärenden träder i kraft den 3 juli 2017. Syftet med den nya lagen är att nationellt genomföra bestämmelserna i EU:s direktiv om förfarandet i fråga om rättslig hjälp mellan EU-medlemsstaterna för inhämtande av bevis i straffrättsliga ärenden. Avsikten är att effektivisera och snabba upp samarbetet mellan medlemsstaterna.

Utgångspunkten är att en medlemsstat måste verkställa en utredningsorder som utfärdats i en annan medlemsstat enligt principen om ömsesidigt erkännande. Utredningsordern kan gälla olika åtgärder i anslutning till inhämtande av bevis som behövs i straffrättsliga förfaranden.

Den nya lagen utvidgar inte nämnvärt tillämpningsområdet för rättslig hjälp i straffrättsliga ärenden mellan medlemsstaterna i EU men samarbetet blir mera förpliktande än tidigare. Bestämmelserna om den nya utredningsordern ersätter de gällande delvis överlappande konventionerna om ömsesidig rättshjälp vilket kommer att skapa större klarhet i samarbetet. Till följd av att framställningar av rättshjälp ska göras med hjälp av ett standardformulär och att medlemsstaterna är skyldiga att verkställa utredningsordern inom utsatt tid kommer samarbetet inom rättshjälp att effektiviseras.

Den mest centrala ändringen i arbetsfördelningen mellan myndigheterna är att de utredningsorder som skickas från Finland i fortsättningen måste godkännas av en åklagare.  Hittills har framställningar om rättslig hjälp lämnats av förundersökningsmyndigheten, dvs. polisen, gränsbevakningen eller tullen, och de har inte behövt godkännas.

Mer information:

Tanja Innanen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50338, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Information om projektet

Tillbaka till toppen