Hyppää sisältöön
Media

Europarlamenttivaalit 26.5.2019

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2019 15.31
Tiedote

Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenten vaalit 23.–26.5.2019. Vaaleissa valitaan 28 jäsenvaltiosta yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin viideksi vuodeksi.

Suomessa europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. toukokuuta. Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 13. Mikäli  Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) eroaa EU:sta, valitaan parlamenttiin myös 14. jäsen Suomesta tämän vaalin tuloksen mukaisesti.

Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri

Jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on äänioikeus vaaleissa asuinpaikasta riippumatta. Jos Suomen kansalainen on ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, hän ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen on äänioikeutettu Suomessa, jos hän viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja hänellä on kotikunta Suomessa. Suomessa asuvat EU:n tai muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevat EU-kansalaiset saavat äänestää, vaikkei heillä olisi kotikuntaa Suomessa. Edellytyksenä on, että henkilö on ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postitse ilmoituksen äänioikeudesta, johon on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka sekä luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista. Ilmoitus lähetetään sähköisesti niille äänioikeutetuille, jotka ovat ilmoittaneet Suomi.fi-palvelussa ottavansa vastaan viranomaistiedotteet sähköisesti.

Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen                  

Europarlamenttivaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä 26.5. tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana, kotimaassa 15.–21.5.2019 ja ulkomailla 15.–18.5.2019. Europarlamenttivaalien ehdokkaat ovat samat koko maassa, joten äänestäjä voi äänestää ketä tahansa ehdokasta. Ehdokaslistojen yhdistelmä ja ehdokasnumerot vahvistetaan 25. huhtikuuta illan aikana.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 15.–21.5.2019. Ulkomailla ennakkoäänestys toimitetaan 15.–18.5. välisenä aikana, mutta monissa ulkomailla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä vaalipalvelunumerosta. Maksuttoman suomenkielisen puhelinpalvelun numero on 0800 9 4770 ja ruotsinkielisen 0800 9 4771. Vaalien WhatsApp-viestipalvelun numero on 050 438 8730.

Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 14. toukokuuta ennen kello 16 oman kunnan keskusvaalilautakunnalle. Myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää europarlamenttivaaleissa kirjeitse. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kirjeitse, on tilattava kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestettävä ja postitettava äänensä lähetekuoressa ulkomailta Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänestäminen on mahdollista 25.4. alkaen, kun ehdokasnumerot on vahvistettu. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina 24.5. ennen kello 19. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Äänestäminen vaalipäivänä 26. toukokuuta

Vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta ja silloin äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Vaalipäivänä saa äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. 

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan jo vaalipäivän äänestyksen ollessa käynnissä. Vaalipäivän äänien laskenta aloitetaan heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Ääntenlaskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan kello 20 alkaen, jolloin ennakkoäänten laskenta on pääosin valmis. Vaalien alustavat tulokset valmistuvat illan kuluessa.

Tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa vaalipäivää seuraavana maanantaina 27. toukokuuta. Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa koko maan lopullisen tuloksen 29.5. pidettävässä kokouksessaan.

Tietoa europarlamenttivaaleista monissa kanavissa ja monilla kielillä

Sivustolta www.vaalit.fi tulee löytymään tietoa europarlamenttivaaleista monilla eri kielillä (suomi, ruotsi, koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame, suomen ja suomenruotsin viittomakielet sekä useita eniten käytettyjä vieraita kieliä, kuten englanti, viro, venäjä). Oikeusministeriön YouTube-kanavalta löytyy lisäksi selko- ja viittomakielisiä ohjevideoita äänestämisestä. Suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla selkoesitteet. Vaaleista tiedotetaan myös näkövammaisille sopivassa muodossa.

Tietoa vaaleista ja äänestämisestä löytyy myös oikeusministeriön kanavilta sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.  

Vaalirahoituksesta tehtävä ilmoitus VTV:lle

Euroopan parlamentin jäseniksi ja varajäseniksi valittujen on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitus vaalirahoituksestaan. Ilmoitus on annettava viimeistään 29. heinäkuuta. 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, [email protected]
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50008, [email protected]
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, [email protected]

Vaalit.fi Twitterissä 
Vaalit.fi Facebookissa 
Vaalivideoita YouTubessa 
Vaalien puhelinpalvelu suomeksi 0800 9 4770 ja ruotsiksi 0800 9 4771
Vaalien WhatsApp-viestipalvelu 050 438 8730

Tietoa ja tuloksia vaalisivuilta www.vaalit.fi

  • Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista

  • Tiedot ehdokkaista ja ehdokasnumerot ovat sivuilla 25.4. Ehdokastiedot tulevat saataville myös ladattavina tiedostoina.

  • Ennakkoäänestyksen aikana vaalisivuille päivitetään tunnin välein (myös viikonloppuna) tietoja ennakkoon äänestäneiden määristä kunnittain, vaalipiireittäin ja koko maassa.

  • Sivustolla voi seurata alustavan laskennan etenemistä vaali-illan 26.5. aikana.

  • Alustavan laskennan valmistuttua vaalisivuilla kerrotaan europarlamentin jäseniksi valittujen nimet ja äänimäärät. Lisäksi kerrotaan puolueiden äänimäärät ja ääniosuudet kunnittain, vaalipiireittäin ja koko maassa. Kun alustava laskenta on valmis, sivuille tulee kaikkien ehdokkaiden äänimäärät sekä äänestysaluekohtaiset tiedot. Alustavan laskennan tulokset julkaistaan laskennan valmistuttua myös ladattavina tiedostoina.

  • Vahvistetut tulokset päivitetään vaalisivuille tarkastuslaskennan valmistuttua keskiviikkona 29.5.

Sivun alkuun