Hyppää sisältöön
Media

YK:n ryhmä pitää Suomen korruption vastaista toimintaa onnistuneena

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2011 9.00
Tiedote -

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on arvioinut korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Arvioinnin mukaan korruption vastaiset rakenteet toimivat hyvin ja eräitä Suomessa omaksuttuja käytänteitä pidetään esikuvina myös muille valtioille.

Yleisesti ottaen Suomen lainsäädäntö vastaa YK:n yleissopimuksen vaatimuksia. Arviointiryhmä esittää Suomelle yhteensä 19 suositusta, joista useimmat koskevat mahdollisuutta tehdä vähäisiä tarkistuksia lainsäädäntöön.

Arviointiryhmä esittää muun muassa, että Suomi tehostaisi korruptiorikoksia ilmiantavien henkilöiden suojelua.

Suomen poliisi-, tulli- ja rajavalvontaviranomaisten kansainvälinen yhteistyö saa arviointiryhmältä kiitosta. Yhteistyö on poikkeuksellisen laajaa ja Suomi on kehittänyt siinä onnistuneita käytäntöjä.

Suomi liittyi korruption vastaiseen YK:n yleissopimukseen vuonna 2006. Sopijavaltioita on yhteensä yli 150. Muun muassa Suomen aktiivisen kampanjan perusteella otettiin ensimmäistä kertaa minkään YK-sopimuksen yhteydessä käyttöön ns. vertaisarviointi, jossa eri maiden asiantuntijoista koostuva ryhmä arvioi kunkin maan toimintaa.

Arvioinnin kohteena on sopimuksessa määriteltyjen tekojen, kuten lahjonnan eri muotojen säätäminen rangaistavaksi. Lisäksi arvioidaan poliisin ja oikeusviranomaisten työtä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Arviointiryhmä kävi Suomessa helmikuussa 2011. Sen raportista on tässä vaiheessa käytettävissä tiivistelmä, joka esitellään touko-kesäkuun vaihteessa Wienissä kokoontuville sopijavaltioille. Itse raportin odotetaan valmistuvan kesäkuun aikana ja se julkaistaan sekä englanniksi että suomennoksena oikeusministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja:
kansainvälisen yksikön johtaja Matti Joutsen, puh. 09 1606 7778
sähköposti: [email protected]

Tiivistelmä Suomea koskevasta maaraportista (pdf) löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi
(Maaraportti julkaistaan kokonaisuudessaan sen valmistuttua)

United Nations Convention against Corruption - tietoa YK:n korruption vastaisesta sopimuksesta (englanniksi)

Tuija Brax
Sivun alkuun