Hoppa till innehåll
Media

FN:s grupp anser att Finlands åtgärder mot korruption är lyckade

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2011 9.00
Pressmeddelande -

En internationell expertgrupp har utvärderat genomförandet av FN:s konvention mot korruption i Finland. Enligt utvärderingen fungerar strukturerna för att bekämpa korruption väl och vissa praxis i Finland anses kunna fungera som exempel även för andra länder.

I allmänhet överensstämmer Finlands lagstiftning med kraven i FN:s konvention mot korruption. Gruppen har lämnat totalt 19 rekommendationer till Finland. De flesta av rekommendationerna gäller möjligheten att göra vissa mindre ändringar i lagstiftningen.

Gruppen föreslår bl.a. att Finland ska effektivera skyddet av personer som anger ett korruptionsbrott.

Gruppen berömmer de finska polis-, tull- och gränsövervakningsmyndigheternas internationella samarbete. Samarbetet är exceptionellt omfattande och Finland har utvecklat lyckade förfaranden för detta samarbete.

Finland anslöt sig till FN:s konvention mot korruption år 2006. Sammanlagt 150 länder har anslutit sig till konventionen. Bland annat på grund av Finlands aktiva kampanj infördes för första gången i samband med FN:s konvention en s.k. inbördes utvärdering, där en grupp bestående av experter från olika länder utvärderar verksamheten i respektive land.

Utvärderingen gäller kriminaliseringen av gärningar som definieras i konventionen, såsom olika former av korruption. Dessutom bedöms polisens och rättsmyndigheternas arbete samtdet internationella samarbetet.

Gruppen besökte Finland i februari 2011. Av rapporten finns för närvarande enbart en sammanfattning som presenteras för konventionsländerna när de sammanträder i Wien vid skiftet av maj och juni. Själva rapporten förväntas bli klar under juni och den publiceras på engelska och finska på justitieministeriets webbplats.

Ytterligare upplysningar:
chefen för internationella enheten Matti Joutsen, tfn 09 1606 7778
e-post: fö[email protected]

Sammanfattning av rapporten om Finland på finska (pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi
(Rapporten publiceras i sin helhet när den blir klar)

United Nations Convention against Corruption - information om FN:s konvention mot korruption (på engelska)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen