Hyppää sisältöön
Media

Yhdenvertaisuuslakiehdotus lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2013 12.59
Tiedote -

Oikeusministeriö on lähettänyt pitkään valmisteilla olleen yhdenvertaisuuslakipaketin laajalle lausuntokierrokselle. Uusi lainsäädäntö laajentaisi merkittävästi syrjinnältä annettavaa suojaa. Suoja olisi yhtä laaja riippumatta siitä, onko kyse syrjinnästä etnisen alkuperän, iän, vammaisuuden tai muun syyn perusteella. Sukupuolisyrjinnän kiellosta säädettäisiin kuitenkin edelleen tasa-arvolaissa.

Oikeusministeriö on lähettänyt pitkään valmisteilla olleen yhdenvertaisuuslakipaketin laajalle lausuntokierrokselle. Uusi lainsäädäntö laajentaisi merkittävästi syrjinnältä annettavaa suojaa. Suoja olisi yhtä laaja riippumatta siitä, onko kyse syrjinnästä etnisen alkuperän, iän, vammaisuuden tai muun syyn perusteella. Sukupuolisyrjinnän kiellosta säädettäisiin kuitenkin edelleen tasa-arvolaissa.

Nyt lausunnolle lähetettyä luonnosta on valmisteltu muun muassa käymällä oikeusministeriön johdolla keskusteluja keskeisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Työelämää koskevia asioita on lisäksi valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä. Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle vielä tämän vuoden aikana.

Ehdotuksen mukaan uutta lakia sovellettaisiin lähtökohtaisesti kaikessa julkisessa ja yksityisessä toiminnassa, joten lain soveltamisala laajenisi. Yksityiselämä, perhe-elämä ja uskonnonharjoitus jäisivätkuitenkin soveltamisalan ulkopuolelle.

Yhdenvertaisuuslain valvontaa tehostettaisiin. Vähemmistövaltuutetun virka korvattaisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Valtuutetun toimivalta laajenisi koskemaan kaikenlaista, siis myös esimerkiksi iän tai vammaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista valvoisi kuitenkin edelleen tasa-arvovaltuutettu. Yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä valvoisivat työsuojeluviranomaiset kuten tähänkin asti. Nykyiset syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettäisiin.

Myös velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin. Viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjillä ja oppilaitoksilla samoin kuin työnantajilla olisi velvollisuus ennalta ehkäistä syrjintää.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Timo Makkonen, puh. 02951 50230
s-posti: [email protected]

Sivun alkuun