Hyppää sisältöön
Media

Hallitus peruuttaa sakonmuuntoa koskevan uudistuksen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2015 13.43
Tiedote

Hallitus esittää edellisen eduskunnan hyväksymän ja kesäkuussa 2015 vahvistetun sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskevan lakimuutoksen peruuttamista. Lain kumoamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään 8.10.

Uudistuksen peruuttaminen ja lain kumoaminen johtuvat ensisijassa taloudellisista syistä. Uudistusta on myös arvosteltu eikä sitä ole pidetty kustannuksiinsa nähden riittävän vaikuttavana. Viime kevään kehyspäätöksessä muutoksen toteuttamiseen osoitettiin oikeusministeriölle ja sisäministeriölle yhteensä 12,4 miljoonan euron määräraha. Valtion heikon taloudellisen tilanteen vuoksi määräraha on nyt poistettu Julkisen talouden suunnitelmasta 2016-2019. Uudistusta ei voida toteuttaa ilman siihen osoitettua määrärahaa.

Sakon muuntorangaistuksen laajennuksen oli tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti sakkojen ja rikesakkojen määräämistä koskevan uudistuksen kanssa vuoden 2016 aikana. Uudistusten toteutuminen liittyi oikeus- ja poliisihallinnon tietojärjestelmähankkeiden valmistumiseen. Tarkemmasta voimaantuloajankohdasta oli tarkoitus säätää myöhemmin erikseen.

Lainmuutoksen myötä poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä. Toistuvuus tarkoittaisi neljättä samankaltaista sakkorikosta vuoden aikana. Käräjäoikeus voisi muuntaa sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei saada perityksi. Tuomioistuinten määräämät sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi, mutta poliisin määräämät sakot eivät.

Tänään eduskunnalle annetussa esityksessä painotetaan, että uudistuksen kumoamisesta huolimatta mahdollisuus määrätä sakon muuntorangaistus on tälläkin hetkellä olemassa. Pelkästään sakon muuntorangaistusta suorittavia on noin 50 vankia päivittäin. Lisäksi osalla vankeusrangaistusta suorittavia on suoritettavana myös sakon muuntorangaistus.

Poliisi voi jo nykyisten säännösten mukaan saattaa asian käsiteltäväksi tuomioistuimessa rangaistusmääräysmenettelyn sijasta. Näin menetellään toistuvasti esimerkiksi näpistysrikoksiin syyllistyvien tapauksissa. Poliisin sakotusohjetta on tältä osin nimenomaisesti täsmennetty. Lisäksi asianomistaja voi kieltäytyä asian käsittelemisestä rangaistusmääräysmenettelyssä ja saada asian tuomioistuimeen.

Muuntorangaistusjärjestelmän kalleuden johdosta tavoitteena on nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa mm. sekä lisätä rangaistusjärjestelmän ennalta estävää vaikutusta että kehittää yhteiskunnan tukipalveluita.

Oikeusministeriössä on selvitetty myös erilaisia vaihtoehtoja vankilassa täytäntöön pantavalle muuntorangaistukselle. Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnistetty kokeilu, jossa sakon muuntorangaistusta suorittavia vankeja sijoitetaan päihdekuntoutuslaitokseen tai tuetun asumisen palveluihin rangaistuksen suorittamisen aikana. Toimintamallista on saatu positiivista palautetta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Leena Kuusama, p. 0295 150 508

 
 
Sivun alkuun