Hyppää sisältöön
Media

Helsingin vankila pääsee viimeisistäkin paljuselleistä eroon

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2015 13.26
Tiedote
Raha-asiainvaliokunta on puoltanut oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin esitystä Helsingin vankilan pohjoisen ja läntisen selliosaston peruskorjaushankkeen rahoittamisesta. Hankkeessa selliosastot peruskorjataan vastaamaan nykyisiä vankilatoiminnan vaatimuksia. Lähtökohtana on turvatasoltaan jo aikaisemmin peruskorjattuja Helsingin vankilan osastoja avoimempi osasto ja tilojen parempi muunneltavuus. Peruskorjaus alkaa syyskuussa 2015. Tavoitteena on, että molemmat selliosastot olisivat käytössä vuoden 2018 alkuun mennessä.
Paljusellit jäävät historiaan Helsingissä

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on tarkastuskäynneillään toistuvasti huomauttanut Suomen hallitusta siitä, että vankiloissa on edelleen käytössä sellejä, joissa ei ole wc-tiloja (ns. paljusellit). Peruskorjauksen yhteydessä jokaiseen selliin rakennetaan omat wc-tilat, jonka jälkeen Helsingin vankilassa ei enää ole paljusellejä.

Myös osastojen sisäilmaa parannetaan. Hanke on suunniteltu ekotehokkaan vankilan periaatteiden mukaisesti, jolloin energiansäästöön ja jätehuollon järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnitelmissa on huomioitu myös toukokuun alussa voimaan tuleva säännös, jonka mukaan tupakointi voidaan kieltää selleissä.

Peruskorjaus toteutetaan valtion toimitilastrategiaa noudattaen

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu kokonaistaloudellisuus ja tilankäytön tehokkuus. Peruskorjauksen myötä pohjoiselle ja läntiselle selliosastolle tulee yhteensä 139 vankipaikkaa. Tämä tarkoittaa 34 vankipaikan lisäystä Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle.

Hankkeen kustannusarvio on 19,56 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Marianne Mäki, puh. 02951 50238
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun