Hoppa till innehåll
Media

Helsingfors fängelse blir av med cellerna utan toalett

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2015 13.26
Pressmeddelande
Finansutskottet har förordat justitieminister Anna-Maja Henrikssons framställning om finansieringen av ombyggnaden av den norra och västra cellavdelningen i Helsingfors fängelse. I projektet ska cellavdelningarna byggas om så att de uppfyller de moderna kraven på fängelseverksamhet. Till skillnad från de redan tidigare ombyggda avdelningarna i Helsingfors fängelse ska övervakningsnivån i cellavdelningarna vara lägre. Därtill ska lokalerna vara lättare att anpassa efter behov. Ombyggnadsprojektet inleds på hösten 2015. Avsikten är att cellavdelningarna kan tas i bruk senast i början av år 2018.
Toalett i varje cell i Helsingfors fängelse

Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr har upprepade gånger i samband med sina inspektionsbesök i Finland anmärkt på att det fortfarande finns celler utan toalett i de finska fängelserna. I projektet ska det byggas en toalett i varje cell i Helsingfors fängelse.

Också inomhusklimatet på avdelningarna ska förbättras. Projektet har planerats enligt principerna för ekoeffektiv fängelseverksamhet, vilket innebär att särskild uppmärksamhet har fästs vid energieffektivisering och avfallshantering. I planeringen har man också beaktat den nya bestämmelsen enligt vilken rökning i cellerna kan förbjudas. Bestämmelsen trädde i kraft vid ingången av maj.

Projektet genomförs enligt statens lokalitetsstrategi

Vid planeringen av projektet har det strävats efter totalekonomiskt sett fördelaktiga lösningar och en effektiv användning av lokalerna. Till följd av projektet kommer det att finnas totalt 139 fångplatser i den norra och västra cellavdelningen. Detta betyder att antalet fångplatser inom Södra Finlands brottspåföljdsregion ökar med 34.

De beräknade kostnaderna för projektet uppgår till 19,56 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Marianne Mäki, tfn 02951 50238
e-post: fö[email protected]

 
 
Tillbaka till toppen