Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson: Kielelliset oikeudet on tehtävä näkyviksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2013 9.00
Tiedote -

- Valtioneuvoston hyväksymän kansalliskielistrategian tärkeä tavoite on, että yksittäiset ihmiset tietävät voivansa käyttää kielellisiä oikeuksiaan, että kielelliset oikeudet näkyvät. Näkyvyydellä on myös symbolinen arvo. Kyse on siitä, että molemmat kielet hyväksytään osaksi julkista toimintaa ja yhteiskuntaa, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avauspuheenvuorossaan Suomenruotsalaisten kansankäräjien Folktingetin istunnossa Tampereella lauantaina 13. huhtikuuta.

- Kyse on maamme ensimmäisestä kansalliskielistrategiasta. Sen laati yksimielinen kuuden puolueen hallitus periaatepäätöksenä viime joulukuussa. Se on ainutlaatuinen ja sitä on syytä vaalia.

Oikeusministeriöllä on yleisvastuu strategian toimeenpanosta. Tähän liittyvä yhteistyö on aloitettu kevään aikana useiden toimijoiden kanssa.

- Useat tälle hallituskaudelle ajoittuvat konkreettiset toimenpiteet koskevat monia ministeriöitä ja edellyttävät toteutuakseen selkeitä toimia sekä hallinnolta että poliitikoilta. Tavoitteena tulee olla, että strategiatyö jatkuu myös seuraavalla hallituskaudella.

- Strategiassa käsitellään myös mahdollisuuksia luoda myönteinen asenneilmasto, mikä suuressa määrin liittyy myös kansalaisyhteiskuntaan ja erilaisiin organisaatioihin, painotti Henriksson.

Ministeri kiinnitti huomiota myös kielikylpytilanteeseen. Oppimistuloksista ja suuresta kysynnästä huolimatta ei kielikylpykoulujen määrä ole noussut.
- Kielikylpy ja kielisuihku ovat oivallisia tapoja oppia uusi kieli. Kielikylpy on opetusmetodi, jonka tavoitteena on toimiva kaksikielisyys.

Viimeiset pätevät kielikylpyopettajat valmistuvat tänä vuonna. Uutta koulutusta ei ole aloitettu. Tätä ei Henrikssonin mielestä voi hyväksyä.
- Kansalliskielistrategia muistuttaa myös kielikylpyopettajien tarpeesta ja odotankin opetusministerin toimia asiassa.

Oikeusministeri huomautti, että kielelliset oikeudet on pidettävä esillä kaikissa meneillään olevissa kuntiin liittyvissä uudistuksissa.

- On tehtävä perusteellinen kielellisten vaikutusten arviointi ja otettava se huomioon mahdollisimman aikaisessa valmisteluvaiheessa. Näin päättäjillä ja virkamiehillä on todella aikaa punnita vaihtoehtoja eri mallien välillä.

- Oikeusministeriö ja minä oikeusministerinä painotamme ja muistutamme kielellisten vaikutusten arvioinnista ajankohtaisissa uudistushankkeissa, totesi Henriksson.

Henriksson kertoi, että kieliasiain neuvottelukunta on viime viikolla jättänyt oikeusministeriölle ehdotuksensa suosituksiksi, jotka koskevat kielellisten oikeuksien toteuttamista kaksikielisissä kunnissa ja kuntayhtymissä. Suositukset annetaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 02951 50148, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun