Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta tiedottaa
KANE: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistettava

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2018 12.29
Tiedote

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa eduskuntavaalien alla korostaa demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia ja herättää keskustelua niiden turvaamisesta tulevaisuudessa. KANE on asettanut seuraavalle hallituskaudelle neljä tavoitetta, joilla hallituksen tulisi edistää elinvoimaista ja autonomista kansalaistoimintaa sekä vahvistaa osallisuutta.

- Aktiivinen kansalaistoiminta vahvistaa demokratiaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä järjestöt ja muu kansalaistoiminta edistävät yhteiskunnan kehitystä, neuvottelukunnan puheenjohtaja, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula toteaa.

KANEn tavoitteena on, että seuraavalla hallituskaudella kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja järjestöjen toiminnan autonomisuus turvataan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että julkisen vallan avustuskäytäntöjä on kehitettävä järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Avustuskäytäntöjä uudistettaessa on varmistettava, että pitkäjänteistä ja ennakoitavissa olevaa julkista rahoitusta on saatavissa monipuoliseen järjestötoimintaan.

Valmisteilla olevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa KANE pitää tärkeänä, että tulevissa maakunnissa ja kunnissa turvataan monimuotoisen kansalaistoiminnan edellytykset. KANEn mukaan maakuntien ja kuntien tulee sopia järjestöavustusten jatkumisesta osana maakuntien perustamista.

KANE pitää myös tärkeänä, että järjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan kuulemiskäytäntöjä parannetaan. Samalla tulee varmistaa, että säädösten ja päätösten valmistelussa arvioidaan niiden vaikutuksia kansalais- ja järjestötoimintaan.

KANE kannustaa seuraavaa hallitusta torjumaan eriarvoisuutta lisäämällä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kansalaistoimintaan. Tulevalla hallituskaudella tarvitaan KANEn mukaan johdonmukaista, yhdessä järjestöjen kanssa toteutettavaa politiikkaa yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi kansalaistoiminnassa. Tähän tarvitaan muun muassa valtion ja järjestöjen sekä poikkihallinnollista yhteistyötä.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajien lisäksi 19 jäsentä, jotka edustavat järjestöjä, tutkimusta, elinkeinoelämää, vapaata kansalaistoimintaa sekä ministeriöitä ja virastoja.

Lisätietoja:

neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula, [email protected], puh. +358 40 588 6248

neuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, [email protected], puh. 02951 50416

Lue lisää:

Hallitusohjelmalla kohti autonomista, elinvoimaista ja yhdenvertaista kansalaisyhteiskuntaa. KANEn hallitusohjelmatavoitteita 2019–2023 

KANE oikeusministeriön verkkosivuilla

Sivun alkuun