Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta tiedottaa
KANE: Det civila samhällets verksamhetsförutsättningar ska förbättras

Justitieministeriet
26.6.2018 12.29
Pressmeddelande

Inför riksdagsvalet vill delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) lyfta fram betydelsen av demokrati och ett fritt civilt samhälle samt väcka en diskussion om på vilket sätt dessa kan tryggas i framtiden. KANE har för den följande regeringsperioden ställt fyra mål som syftar till att främja en levande och autonom medborgarverksamhet som stärker allas möjligheter att delta.

- Ett aktivt civilt samhälle stärker demokratin. Verksamheten inom organisationer och annan medborgarverksamhet bidrar till utvecklingen av samhället i en föränderlig omvärld, säger delegationens ordförande Kristiina Kumpula som är generalsekreterare vid Finlands Röda Kors.

Enligt KANE:s mål ska man under nästa regeringsperiod förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar och trygga organisationers autonomi. I praktiken betyder detta bland annat att offentliga stödsystem utvecklas för att stärka organisationernas verksamhetsförutsättningar. Det ska ses till att det finns tillgång till långsiktig och förutsebar offentlig finansiering för mångsidig organisationsverksamhet.

I den pågående landskaps- och vårdreformen är det enligt KANE viktigt att trygga möjligheterna för mångformig medborgarverksamhet i de kommande landskapen och kommunerna. KANE anser att landskapen och kommunerna i samband med inrättandet av landskapen ska komma överens om fortsatta organisationsunderstöd.

Enligt KANE är det också viktigt att utveckla metoderna för att höra organisationer och andra aktörer inom det civila samhället. Det ska också tryggas att man vid beredningen av beslut och författningar bedömer deras konsekvenser för medborgar- och organisationsverksamhet. 

KANE uppmuntrar den följande regeringen att förebygga ojämlikhet genom att främja allas möjligheter att delta i meningsfull medborgarverksamhet. Under den följande regeringsperioden behövs det enligt KANE en systematisk politik för att öka jämlikheten och delaktigheten inom medborgarverksamheten. Detta förutsätter bland annat samarbete mellan staten och organisationerna samt förvaltningsövergripande samarbete.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) i anslutning till justitieministeriet har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av en ordförande och 19 medlemmar som representerar organisationer, forskning, näringslivet, fri medborgarverksamhet samt ministerier och ämbetsverk.

Mer information:

Kristiina Kumpula, ordförande för delegationen, [email protected], tfn +358 40 588 6248

Maria Wakeham-Hartonen, delegationens generalsekreterare, specialsakkunnig, justitieministeriet, [email protected], tfn 02951 50416

Läs mer:

Med regeringsprogrammet mot ett autonomt, livskraftigt och jämlikt civilt samhälle. KANE:s mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Svensk sammanfattning

Delegationen för medborgarsamhällspolitik på justitieministeriets webbplats 

Tillbaka till toppen