Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälinen vertailu yrittäjien uudesta mahdollisuudesta valmistunut

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2018 14.45
Tiedote

Oikeusministeriö on julkaissut yrittäjän uutta mahdollisuutta koskevan selvityksen. Selvityksessä vertaillaan, miten elinkeinotoiminnan vuoksi velkaantuneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuustaan joissakin Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa.

Selvityksestä käy ilmi, että monissa maissa on tehty maksukyvyttömyysmenettelyjä ja velkavastuusta vapautumista koskevia uudistuksia. Jotkin uudistukset ovat helpottaneet yrittäjien velkavastuusta vapautumista, mutta mitään yhtenäistä linjaa uudistuksilla ei ole ollut.

-  On tärkeää tukea konkurssin tehneitä rehellisiä yrittäjiä uuteen alkuun. On kuitenkin pidettävä huolta, että mahdolliset uudistukset eivät heikennä mahdollisuuksia saada rahoitusta tai nosta rahoituksen hintaa, sillä tämä tosiasiassa vaikeutettaisi yritystoiminnan käynnistämistä, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa on tehty uudistuksia, joilla on haluttu tukea elinkeinotoimintaa ja auttaa elinkeinotoiminnan vuoksi velkaantuneita yksityishenkilöitä uuteen alkuun. Virossa, Itävallassa, Irlannissa ja Espanjassa puolestaan uudistuksilla on pyritty helpottamaan yleisesti velallisten tilannetta eikä erottelua yrittäjien ja muiden yksityisvelallisten välillä ole tehty. Saksassa taas on parannettu erityisesti kuluttajavelallisten asemaa yksinkertaistetun menettelyn kautta. Yhdysvalloissa sen sijaan juuri kuluttajavelallisten vapautumista velkavastuusta on rajoitettu.

Missään selvityksessä mukana olevissa maissa ei ole käytössä konkurssimenettelyä, jossa yksityisvelallinen vapautuisi kokonaan kaikista veloistaan. Velkavastuusta vapautumista on rajoitettu muun muassa velkatyypin ja velallisen moitittavan käyttäytymisen perusteella. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vapautumisen ulkopuolelle on jätetty useita velkaryhmiä, kuten veroihin ja elatusvelvollisuuteen perustuvat velat.

Useimmissa maissa velkavastuusta vapautuminen edellyttää maksuohjelman noudattamista. Maksuohjelman normaalikesto on kahdesta kuuteen vuotta, mutta monissa maissa normaalikestosta poikkeaminen on tavallista. Monissa maissa on lisäksi vaihtoehtoisia velkavastuusta vapauttavia menettelyjä, jotka perustuvat esimerkiksi velkojien kanssa saavutettuun sovintoon tai velkojien enemmistön hyväksymään maksuohjelmaan. Ruotsissa ja Tanskassa on erityinen yrittäjille tarkoitettu velkajärjestelymenettely.

Vertailusta tukea jatkoselvityksiin

Suomessa konkurssi ei vapauta veloista, mutta yrittäjä voi vapautua velkavastuusta yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Tavallisesti kolmivuotisen maksuohjelman suoritettuaan velallinen vapautuu jäännösveloistaan. Jos velkaantunut yrittäjä ei kuitenkaan hae velkajärjestelyyn tai jos hänelle ei voida myöntää sitä esteen, kuten rikosperusteisten velkojen vuoksi, velkoja voidaan periä ulosotossa. Tällöin velkavastuu päättyy viimeistään velan vanhentuessa, eli tavallisesti 15 ja eräissä tilanteissa 20 vuoden kuluttua ulosottoperusteen antamisesta.

Vertailu lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Oheiseen taulukkoon on koottu esimerkkejä, minkä maksukyvyttömyysmenettelyn kautta yrittäjän on mahdollista vapautua henkilökohtaisesta velkavastuustaan eri maissa.

Yksityisvelallisen konkurssimenettely

Henkilökohtaisesta velkavastuusta vapauttava maksuohjelmamenettely*

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pekka Heinonen, puh. 02951 50053, [email protected]

lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, [email protected]

erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Yrittäjän uusi mahdollisuus – Kansainvälinen vertailu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-679-6

Sivun alkuun