Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälisiin tietoturvavelvoitteisiin liittyvien viranomaistehtävien hoitamista täsmennetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2010 10.45
Tiedote -

Viestintävirasto aiotaan nimetä kansalliseksi tietojärjestelmien ja tietoliikenteen turvallisuuteen liittyvistä arviointitehtävistä vastaavaksi viranomaiseksi. Uusi tehtävä liittyy kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteita annettuun lakiin, jota koskeva muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 30. huhtikuuta.

Esityksen mukaan kansallisen tietoturvallisuusviranomaisen nimeäminen parantaisi suomalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua sellaisiin kansainvälisiin tarjouskilpailuihin, joissa edellytetään yrityksen sijaintimaan viranomaisen lausuntoa tai hyväksyntää tietoliikenteen järjestelmien turvallisuudesta. Kysymys voi olla taloudellisesti merkittävistä hankkeista.

Samalla kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen perusteella tehtävä
elinkeinonharjoittajan luotettavuuden arviointi eli ns. yhteisöturvallisuusselvitysten laadinta siirrettäisiin pääesikunnalta suojelupoliisille. Pääesikunta huolehtisi edelleenkin sellaisista yhteisöturvallisuusselvityksistä, jotka liittyvät puolustushallinnon alaan. Nykyisin pääesikunta vastaa selvitysten laadinnasta kaikilta osin. Käytännössä suojelupoliisi on jo hoitanut ns. siviilipuolen hankkeita lain salliman yhteistyösopimuksen puitteissa.

Lisäksi lain salassapitosäännöksen muotoilua täsmennettäisiin niin, että salassapitovelvollisuuden laajuus olisi riippuvainen siitä, mitä kansainvälinen tietoturvallisuusvelvoite kulloinkin edellyttää.

Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista koskee kansainvälisessä yhteistyössä vaihdettavia turvallisuusluokiteltuja aineistoja. Kysymys on siten salassa pidettävistä ja erittäin arkaluonteisista tiedoista, joiden paljastuminen voi vahingoittaa merkittäviä kansallisia ja muita keskeisiä yleisiä etuja. Niiden käsittelyssä on noudatettava korkeaa tietoturvallisuustasoa.

Kansallisena turvallisuusviranomaisena kansainvälisten tietoturvallisuussopimusten tarkoittamissa asioissa toimii ulkoasiainministeriö.


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, puh. 09 16067693

Sivun alkuun