Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisaloitelain muutosesitys lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2018 15.30
Tiedote

Kansalaisaloitteen tekemistä halutaan helpottaa. Oikeusministeriössä on valmistunut kansalaisaloitelain sujuvoittamiseksi lakiesitys, joka lähtee nyt lausuntokierrokselle.

Esityksellä halutaan selkeyttää kansalaisaloitteen vireillepanoa ja täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Lisäksi määräaikaa aloitteen eduskunnalle toimittamiseen ehdotetaan pidennettäväksi.

Ehdotuksen mukaan aloitteen kannatusilmoitukset olisi toimitettava Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta on kerätty. Tällä hetkellä määräaika on kuusi kuukautta. Myös määräaika, jona aloite tulee toimittaa eduskunnalle, pitenisi puolesta vuodesta vuoteen.

- Ihmisten osallisuutta kansanvaltaiseen päätöksentekoon tulee vahvistaa kaikin keinoin. Kansalaisaloitteen prosessien parantaminen on yksi osa tätä työtä. Tällä uudistuksella on tarkoitus auttaa välttämään tilanne, jossa aloite raukeaa, jos eduskunta ei ole ehtinyt käsitellä sitä vaalikauden aikana, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Esitys pohjautuu oikeusministeriössä laadittuun arviomuistioon, jossa kartoitettiin kansalaisaloitteen toimivuutta. Arviomuistiossa käytiin läpi kokemuksia kansalaisaloitteista ja esitettyjä muutosehdotuksia. Arvioinnin mukaan kansalaisaloitteen käyttöönotto on ollut onnistunut uudistus, eikä sen keskeisissä periaatteissa ole tarvetta muutoksille.

Kansalaisaloitteiden muotoon tai aloitteiden kohdentumiseen lainsäädäntöasioihin ei arviomuistion mukaan ollut tarvetta tehdä muutoksia. Myöskään kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräämistä ja aloitteen kannattamista eikä vaadittavien kannatusilmoitusten lukumäärä nähty arviomuistiossa tarpeelliseksi muuttaa.

Kansalaisaloitteita on voinut tehdä vuodesta 2012 lähtien. Verkossa toimiva Kansalaisaloite.fi-palvelu otettiin käyttöön saman vuoden lopussa. Kuuden vuoden aikana palveluun on avattu noin 800 kansalaisaloitetta. Kaikkiaan eduskuntaan on edennyt 25 kansalaisaloitetta.

Ehdotus on lausunnolla Lausuntopalvelu.fissä 12.11. saakka.

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 029 515 0127, [email protected]

Sivun alkuun