Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag till ändring av lagen om medborgarinitiativ på remiss

Justitieministeriet
23.10.2018 15.30
Pressmeddelande

Det ska bli lättare att lägga fram ett medborgarinitiativ. Ett lagförslag för att göra förfarandena enligt lagen om medborgarinitiativ smidigare har blivit klart vid justitieministeriet och skickas nu på remiss.

Syftet med förslaget är att göra förfarandet för att väcka ett medborgarinitiativ tydligare och precisera bestämmelserna som gäller behandling av personuppgifter. Därtill föreslås att tidsfristen för överlämnande av medborgarinitiativ till riksdagen förlängs.

Enligt förslaget ska stödförklaringarna lämnas till Befolkningsregistercentralen för kontroll inom ett år efter att de krävda 50 000 stödförklaringar har samlats in. Enligt den gällande lagen är tidsfristen sex månader. Också tidsfristen för överlämnande av initiativet till riksdagen ska förlängas från ett halvt år till ett år.

- Människors möjligheter att delta i demokratiskt beslutsfattande ska främjas på alla möjliga sätt. Förbättring av processen för medborgarinitiativ är en del av detta arbete. Målet med denna reform är att undvika situationer där ett initiativ förfaller om riksdagen inte har hunnit behandla det före utgången av valperioden, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Förslaget baserar sig på justitieministeriets bedömning om hur väl den gällande lagen om medborgarinitiativ fungerar. I bedömningen behandlades erfarenheterna av medborgarinitiativ samt de förslag till ändring som lagts fram. Enligt bedömningen har införandet av medborgarinitiativ varit en lyckad reform och det finns inget behov att ändra de centrala principerna för förfarandet.

Enligt bedömningen behöver initiativets form eller kravet på att initiativen ska gälla lagstiftningsfrågor inte ändras. Det ansågs inte heller finnas behov att ändra de lagstadgade förutsättningarna för insamling av stödförklaringar och stödjande av ett initiativ eller på minimiantalet stödförklaringar som krävs.

Det har varit möjligt att lägga fram medborgarinitiativ sedan 2012. Webbtjänsten Kansalaisaloite.fi togs i bruk i slutet av samma år. Under dessa sex år har det lagts fram omkring 800 medborgarinitiativ. Totalt 25 medborgarinitiativ har överlämnats till riksdagen.

Förslaget är på remiss på webbplatsen Utlåtande.fi till och med den 12 november.

Ytterligare upplysningar: Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 515 0127, [email protected]

Tillbaka till toppen