Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta tiedottaa
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen hallitusohjelmaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2019 14.29
Tiedote

Useat puolueet esittävät vaaliohjelmissaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten ja demokratian kehittämistä. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE toivoo tämän näkyvän myös tulevassa hallitusohjelmassa.

KANEn tavoitteena on, että tulevalla hallituskaudella kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja järjestöjen toiminnan autonomisuus turvataan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että julkisen vallan avustuskäytäntöjä on kehitettävä järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Tavoitteilleen KANE saa tukea myös puolueiden vaaliohjelmista. Niissä kansalaisjärjestöt nähdään tärkeänä osana elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa. Puolueet ilmoittavat muun muassa haluavansa kehittää ja sujuvoittaa järjestöjen toimintaedellytyksiä. Vaaliohjelmissa nostetaan myös esille, että järjestöjen toimintaa tulee turvata eri yhteiskunnan aloilla ja ulottaa koskettamaan kaikkia yhteiskunnan jäseniä.

Demokratian kehittämistä ja osallistumisen tukemista koskevia toimenpiteitä vaaliohjelmissa ovat esimerkiksi äänioikeusikärajan laskeminen ja uudenlaisten osallistumismuotojen edistäminen. Erityisesti heikommassa asemassa olevien osallistumisen turvaaminen ja parantaminen korostuvat useissa ohjelmissa. Samoin nuorten osallistuminen ja kansalaistaitojen kehittämisen puolueet näkevät tärkeänä.

KANEn puheenjohtaja, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula iloitsee, että useat eduskuntapuolueet korostavat kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja haluavat tukea sekä kehittää sitä.

- Toivomme tämän johtavan nyt konkreettisiin hallitusohjelmakirjauksiin. Tavoitteenamme on, että avustuskäytäntöjä uudistettaessa varmistetaan pitkäjänteisen ja ennakoitavissa olevan julkisen rahoituksen saatavuus monipuoliseen järjestötoimintaan, Kumpula sanoo.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva, valtioneuvoston asettama kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajien lisäksi 19 jäsentä, jotka edustavat järjestöjä, tutkimusta, elinkeinoelämää, vapaata kansalaistoimintaa sekä ministeriöitä ja virastoja. KANEn visiona on, että kansalaistoiminta on elävää ja autonomista ja vahvistaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua.

Lisätietoja:

neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula, [email protected], puh. 040 588 6248

neuvottelukunnan pääsihteeri Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, [email protected], puh. 02951 50416

Lue lisää:

KANEn hallitusohjelmatavoitteita 2019–2023

KANEn vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin (julkaistu 30.4.2019)

Sivun alkuun