Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Åtgärder för att stärka det civila samhället ska tas in i regeringsprogrammet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 14.29
Pressmeddelande

Många partier har i sina valprogram föreslagit åtgärder för att utveckla det civila samhällets verksamhetsförutsättningar och demokratin. Delegationen för medborgarsamhällspolitik önskar att dessa beaktas även i det kommande regeringsprogrammet.

Delegationen har som mål att man under den följande regeringsperioden förbättrar det civila samhällets verksamhetsförutsättningar och tryggar organisationers autonomi. I praktiken betyder detta bland annat att offentliga stödsystem utvecklas för att stärka organisationernas verksamhetsförutsättningar.

I partiernas valprogram ingår åtgärder som stöder delegationens mål. I dem ses frivilligorganisationer som en viktig del av ett livskraftigt civilt samhälle. Partierna vill bland annat utveckla organisationernas verksamhetsförutsättningar och skapa smidigare förfaranden. I valprogrammen betonas dessutom att organisationernas verksamhet ska tryggas på olika samhällssektorer och sträckas ut till att omfatta alla samhällsmedlemmar.

För att utveckla demokratin och öka delaktigheten vill partierna enligt sina valprogram bland annat sänka rösträttsåldern och skapa nya former för deltagande. I många av programmen framhävs i synnerhet behovet att trygga och förbättra möjligheterna för dem som har det sämre ställt att delta i samhällets verksamhet. Enligt partierna är det också viktigt att utveckla de ungas delaktighet och deras medborgarfärdigheter.

Delegationens ordförande, generalsekreterare för Finlands Röda Kors Kristiina Kumpula är glad för att många av riksdagspartierna lyfter fram betydelsen av det civila samhället och vill stödja och utveckla det.

- Vi önskar att detta leder till konkreta åtgärder som tas in i regeringsprogrammet. Vårt mål är att man vid utvecklingen av stödsystemen ser till att det finns tillgång till långsiktig och förutsebar offentlig finansiering för mångsidig organisationsverksamhet, säger Kumpula.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik i anslutning till justitieministeriet är tillsatt av statsrådet och har till uppgift att  främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av en ordförande och 19 medlemmar som representerar organisationer, forskning, näringslivet, fri medborgarverksamhet samt ministerier och ämbetsverk. Delegationens vision är en levande och autonom medborgarverksamhet som stärker allas möjligheter att delta.

Ytterligare information:

Kristiina Kumpula, ordförande för delegationen, [email protected], tfn 040 588 6248

Maria Wakeham-Hartonen, delegationens generalsekreterare, justitieministeriet, [email protected], tfn 02951 50416

Läs mer:

Delegationens mål för regeringsprogrammet 2019-2023, svensk sammanfatning

KANE:s svar på regeringssonderarens frågor (uppdaterad 3.5.2019)

Tillbaka till toppen