Hyppää sisältöön
Media

Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2017 14.03
Tiedote

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot tulevat 26.6.2018 saataville internetissä maksutta. Presidentin esittelyssä huomenna 16. kesäkuuta vahvistettavat konkurssilain muutokset liittyvät EU:n uuden maksukyvyttömyysasetuksen voimaantuloon.

Uudistuksen voimaantulon myötä saatavien ilmoittaminen rajat ylittävissä tilanteissa helpottuu. Velkojat voivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä.

Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Velallisen henkilötunnusta ei kuitenkaan julkaista internetissä.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat Suomessa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla verkossa. Rekisteristä saa tietoja pyytämällä niitä Oikeusrekisterikeskukselta. Rekisterin ote maksaa 22 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot tulevat saataville internetiin vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

EU:n aiempaa maksukyvyttömyysasetusta sovellettiin konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Uutta asetusta ryhdytään soveltamaan myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn 26. kesäkuuta 2017 alkaen. Jos velkajärjestelyn aloittamispäätös tehdään kyseisen ajankohdan jälkeen, se tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. Päätösten tunnustaminen parantaa velallisten asemaa ja mahdollisuuksia liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502,
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun