Hoppa till innehåll
Media

Konkurs- och företagssaneringsuppgifter ska bli kostnadsfritt tillgängliga på webben 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2017 14.03
Pressmeddelande

Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret blir kostnadsfritt tillgängliga på webben den 26 juni 2018. De ändringar i konkurslagstiftningen som fastställs vid presidentföredragningen i morgon den 16 juni hänför sig till ikraftträdandet av EU:s nya förordning om insolvensförfaranden.

I och med ikraftträdandet underlättas förfarandet för att anmäla fordringar i gränsöverskridande fall. Borgenärer kan anmäla sina fordringar i en konkurs, företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner förutom på finska och svenska också på engelska.

De uppgifter som införts i registret, såsom när förfarandet har inletts, vilken domstol som handlägger ärendet och gäldenärens namn och adress kommer att publiceras på webben. Gäldenärens personbeteckning kommer dock inte att ges ut på webben.

I Finland är uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret redan i dagens läge offentliga, men de finns inte tillgängliga på webben. Upplysningar ur registret fås från Rättsregistercentralen på begäran. Ett registerutdrag kostar 22 euro.

Uppgifter som gäller skuldsanering för privatpersoner kommer att vara tillgängliga på webben endast när det gäller reglering av skulder som uppkommit i näringsverksamhet. I övrigt begärs uppgifter ur skuldsaneringsregistret också i fortsättningen av Rättsregistercentralen, som lämnar ut dem gratis.

EU:s tidigare insolvensförordning tillämpades på konkurs och företagssanering. Den nya förordningen ska också tillämpas på skuldsanering för privatpersoner från och med den 26 juni 2017. De beslut om inledande av skuldsanering som fattas efter nämnda tidpunkt erkänns även i de övriga medlemsstaterna. Erkännandet av beslut förbättrar gäldenärernas ställning och gör det lättare för dem att röra sig fritt över gränser till exempel på grund av arbete.

Ytterligare information:
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen