Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajaluottojen sääntelyyn esitetään tiukennuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2022 13.39
Tiedote

Hallitus esittää kuluttajaluottojen korkokaton alentamista ja luottojen markkinointiin lisää rajoituksia.

– Kuluttajaluottojen uudistuksella pyritään vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista. Tämä hallitus on tehnyt paljon töitä taloudellisissa vaikeuksissa olevien kansalaisten auttamiseksi ja ylivelkaantumisen torjumiseksi, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Esityksen mukaan korkokatto lasketaan nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokattoprosenttiin lisättäisiin korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka nyt on 0 prosenttia. Viitekoron noustessa kuluttajaluottosopimuksen enimmäiskorko saisi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia. 

Korkokatto koskisi lähes kaikkia kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät nykyiseen tapaan sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä autojen ja muiden liikennevälineiden osamaksukauppa. Korkokatto koskisi myös vanhoja jatkuvia luottoja, kun niistä tehdään uusia nostoja.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää kuluttajien ylivelkaantumista ja kohtuullistaa erityisesti suurten ja pitkällä laina-ajalla myönnettyjen luottojen hinnoittelua. 

Lisää rajoituksia markkinointiin sekä vahvempaa tietoturvaa 

Jotta luottojen epäasialliseen markkinointiin voitaisiin puuttua tehokkaammin, laissa määritellään esityksen mukaan tarkemmin, millainen markkinointi on hyvän luotonantotavan vastaista. Näiden uusien tarkempien säännösten vastaisesta markkinoinnista voitaisiin määrätä seuraamusmaksu.

Lisäksi esityksen mukaan verkkokaupoissa on jatkossa esitettävä tarjolla olevista maksutavoista ensimmäiseksi luotottomia maksutapoja ja viimeisenä luotollisia maksutapoja. Mitään maksutapaa ei saisi tarjota oletusvalintana.

Luotonottoon ja maksamiseen liittyvien väärinkäytöksien estämiseksi henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuteen esitetään tiukennuksia. Vastedes velvollisuus koskisi lähes kaikkia kuluttajaluottoja sekä tilanteita, joissa kuluttaja valitsee verkossa asioidessaan maksutavaksi laskun. Tiukennuksilla pyritään estämään verkkokauppaostosten tekeminen käyttämällä toisen ihmisen henkilötunnusta ja muita tietoja.

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla. Lakien vahvistamisen ja voimaantulon väliin on tarpeen jättää noin puolen vuoden siirtymäaika, jotta luotonantajille ja viranomaisille jää riittävä aika valmistautua uudistusten vaatimiin muutoksiin.

Lisätietoja:
erityisavustaja Oscar Byman, p. 0295 161 176, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Antti Laitila, p. 0295 150 081, [email protected]

valtioneuvosto.fi/päätökset 

Sivun alkuun