Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås skärpningar i bestämmelserna om konsumentkrediter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.39
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att räntetaket för konsumentkrediter ska sänkas och att marknadsföringen av krediter ska begränsas ytterligare.

– Syftet med reformen av regleringen av konsumentkrediter är att minska överskuldsättningen bland konsumenterna. Vår regering har gjort mycket för att hjälpa personer med ekonomiska svårigheter och för att bekämpa överskuldsättning, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt propositionen ska räntetaket sänkas från nuvarande 20 procent till 15 procent. Räntetaket ska bindas till referensräntan enligt räntelagen, som för närvarande är 0 procent. Även om referensräntan stiger, får den högsta räntan i konsumentkreditavtalet inte överstiga 20 procent.

Räntetaket ska gälla nästan alla konsumentkrediter. Utanför regleringen lämnas liksom hittills sådana bostadskrediter där bostaden eller annan egendom har ställts som säkerhet samt köp av bilar och andra trafikmedel på avbetalning. Räntetaket ska också gälla gamla fortlöpande krediter när nya uttag görs.

Syftet med reformen är att minska överskuldsättningen bland konsumenterna och att göra prissättningen av krediter mer skälig, i synnerhet när det gäller stora krediter och krediter som beviljats med lång lånetid.

Ytterligare begränsningar i marknadsföringen och bättre datasäkerhet

För att effektivare ingripa i osaklig marknadsföring av krediter ska lagen enligt propositionen innehålla närmare bestämmelser om marknadsföring som strider mot god kreditgivningssed. För marknadsföring som strider mot dessa nya bestämmelser kan en påföljdsavgift påföras.

Enligt propositionen ska nätbutikerna i fortsättningen av de tillgängliga betalningssätten som första alternativ erbjuda betalningssätt utan kredit och som sista alternativ betalningssätt med kredit. Inget betalningssätt får erbjudas som standardval.

I syfte att förhindra missbruk i samband med kredittagning och betalning föreslås det att skyldigheten att kontrollera identiteten skärps. I fortsättningen ska skyldigheten gälla nästan alla konsumentkrediter samt situationer där konsumenten väljer faktura som betalningssätt vid köp på nätet. Syftet med de skärpta bestämmelserna är att förhindra inköp på nätet med hjälp av någon annan persons personbeteckning och andra uppgifter.

Avsikten är att reformen ska träda i kraft under den senare halvan av 2023. Det behöver lämnas en övergångsperiod på cirka ett halvt år mellan stadfästandet och ikraftträdandet av lagarna för att kreditgivarna och myndigheterna ska ha tillräckligt med tid att förbereda sig på de ändringar som reformen kräver.

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected] 
Antti Laitila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 081, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen