Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan muutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2021 15.19
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia kuluttajansuojalakiin. Ehdotuksilla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi, jolla parannetaan ja nykyaikaistetaan kuluttajansuojaa. Samalla toteutettaisiin myös hallitusohjelmakirjaus koti- ja puhelinmyyntiä koskevan sääntelyn tiukentamisesta.

Työryhmän ehdotuksen mukaan tietyt kuluttajansuojalain säännökset koskisivat myös sopimuksia, joissa kuluttaja on maksun sijaan sitoutunut luovuttamaan yritykselle henkilötietojaan. Ne koskisivat myös tällaisten sopimusten markkinointia. Voimassa olevassa laissa ei erikseen säädetä, sovelletaanko lakia myös silloin, kun kuluttaja ei maksa tuotteesta tai palvelusta.

Lisäksi tarkennuksia ehdotetaan elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuuteen. Esimerkiksi kun tavaraa myydään alennuksella, markkinoinnissa olisi ilmoitettava myös alin hinta, jolla sitä on markkinoitu alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Laissa säädettäisiin myös kuluttajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, jos elinkeinonharjoittaja on käyttänyt aggressiivista tai harhaanjohtavaa menettelyä markkinoinnissa tai asiakassuhteessa.

Lisäksi ehdotetaan, että verkossa toimivan markkinapaikan tiedonantovelvollisuutta lisätään. Kuluttajille olisi esimerkiksi kerrottava, miten hakuosumien järjestys verkon markkinapaikkojen hakukyselyssä muodostuu.

Tiukennuksia kotimyyntisääntelyyn

Kotimyynnissä esiintyneiden ongelmien vähentämiseksi työryhmä ehdottaa kuluttajan peruuttamisoikeuden laajentamista, jos sopimus on tehty sellaisella kotikäynnillä, jota kuluttaja ei ole itse pyytänyt. Kuluttaja voisi tällöin peruuttaa myös mittatilaustavaraa koskevan sopimuksen.

Lisäksi jos elinkeinonharjoittaja ei ole kotimyynnissä antanut kuluttajalle tietoa peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää, sopimus ei sitoisi kuluttajaa.

Työryhmä ei ehdota kiristyksiä puhelinmyynnin sääntelyyn. Työryhmän mukaan sille ei ole tällä hetkellä perusteita, sillä kuluttaja-asiamies voi puuttua laittomuuksiin entistä tehokkaammin viime kesänä saamiensa uusien toimivaltuuksien avulla. Työryhmä katsoo, että viranomaisvalvonta ja erityisesti seuraamusmaksun määrääminen kuluttajansuojasäännösten rikkomustapauksissa on tehokkaampi tapa vähentää puhelinmyynnissä esiintyviä ongelmia kuin sääntelyn kiristäminen. Näin ei myöskään aiheuteta uutta hallinnollista taakkaa eikä vaikeuteta asianmukaisesti tehtävää puhelinmyyntiä. 

Lausuntopalautteen saamiseksi työryhmä on kuitenkin laatinut säännösehdotuksen vahvistusmenettelyn käyttöön ottamiseksi puhelinmyynnissä. Kirjallinen vahvistusmenettely tarkoittaisi, että elinkeinonharjoittajan olisi puhelun jälkeen lähetettävä puhelimessa esitetty tarjous kirjallisesti kuluttajalle. Kuluttajan olisi myös hyväksyttävä tarjous kirjallisesti. Kirjallisen vahvistusmenettelyn ulkopuolelle voitaisiin jättää tiettyjä tuoteryhmiä tai rajata menettely koskemaan tietynarvoisia hyödykkeitä ja tietynlaisia sopimuksia.

Jatkovalmisteluvaiheessa oikeusministeriössä arvioidaan vielä lausuntopalaute huomioon ottaen tarve puhelinmyyntisääntelyn kiristämiseen.

Mietintöön sisältyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n eriävä mielipide.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.5.2022, jolloin direktiiviä on alettava soveltaa. Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.8.2021 asti. 

Työryhmän mietintö.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, 0295 150 015, [email protected]

Sivun alkuun