Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajansuojalakiin parannuksia ensi vuonna

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.21
Tiedote

Kuluttajansuojalaki muuttuu ensi vuoden alussa. Muutoksilla pannaan täytäntöön EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Tasavallan presidentti vahvisti lain tänään.

Kuluttajansuojalain mukaan jatkossa virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja on tavaran saanut. Näin ei kuitenkaan ole esimerkiksi silloin, jos voidaan osoittaa, että kuluttaja on aiheuttanut virheen tai tavaran normaali kestoikä on alle vuosi. Uudistus parantaa kuluttajan asemaa, sillä nykyisin vastaava aika on kuusi kuukautta. 

Myyjä on myös yleensä velvollinen huolehtimaan päivityksistä, joita tarvitaan digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran säilyttämiseksi virheettömänä. Päivitysvelvollisuus on tärkeä, koska useissa tavaroissa on niiden toimivuuden kannalta tarpeellista digitaalista sisältöä.

Kuluttajansuojalakia täydennetään lisäksi uusilla säännöksillä, jotka koskevat digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamista, niiden virhettä ja sen seurauksia sekä digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamista. Aiemmin digitaalisen sisällön tai palvelun viivästyksestä ja virheestä ei ole ollut laissa nimenomaista sääntelyä. 

Uudet säännökset koskevat esimerkiksi ohjelmistoja, videotiedostoja, digitaalisia pelejä ja pilvipalveluja koskevia sopimuksia. Sen lisäksi, että uusia säännöksiä sovelletaan sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut maksamaan digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta kauppahintaa, niitä sovelletaan myös sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut luovuttamaan henkilötietoja. 

Muutosten taustalla olevien direktiivien tavoitteena on helpottaa tavaroiden sekä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen ostamista sekä myymistä EU:n alueella.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, p. 0295 150 554, [email protected] 

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun