Hoppa till innehåll
Media

Förbättringar i konsumentskyddslagen träder i kraft nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.21
Pressmeddelande

Konsumentskyddslagen ändras i början av nästa år. Genom ändringarna genomförs EU:s direktiv om försäljning av varor och om digitalt innehåll och digitala tjänster. Republikens president stadfäste lagen i dag.

Enligt konsumentskyddslagen ska ett fel som visar sig inom ett år från den tidpunkt då konsumenten fått varan antas ha funnits redan vid tidpunkten för överlåtelsen. Detta är dock inte fallet till exempel om det kan visas att konsumenten har orsakat felet eller om varans normala livslängd är kortare än ett år. Reformen förbättrar konsumentens ställning, eftersom motsvarande tid för närvarande är sex månader .

Säljaren är i allmänhet också skyldig att sörja för de uppdateringar som behövs för att en vara med digitala delar ska fortsätta fungera felfritt. Uppdateringsskyldigheten är viktig eftersom många varor inbegriper digitalt innehåll som behövs för att varan ska fungera.

Konsumentskyddslagen kompletteras även med nya bestämmelser om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster, fel i digitalt innehåll eller i digitala tjänster och följder av detta samt bestämmelser om ändring av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst. Hittills har det inte funnits särskilda bestämmelser om dröjsmål och fel i fråga om digitalt innehåll eller digitala tjänster.

De nya bestämmelserna gäller till exempel avtal om program, videofiler, digitala spel och molntjänster. De nya bestämmelserna ska inte bara tillämpas på avtal med stöd av vilka en konsument förbinder sig att betala ett visst pris för digitalt innehåll eller digitala tjänster, utan också på avtal med stöd av vilka en konsument förbinder sig att lämna ut personuppgifter.
Syftet med de direktiv som ligger bakom ändringarna är att göra det lättare att köpa och sälja varor samt digitala innehåll och tjänster inom EU.

Ytterligare information:
Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen