Hyppää sisältöön
Media

Lomaosakkeiden markkinointia ja kauppaa koskeva sääntely uudistetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2010 10.05
Tiedote -

Lomaosakkeiden eli ns. aikaosuusasuntojen markkinointia ja kauppaa koskevat kuluttajansuojasäännökset aiotaan laajentaa koskemaan myös esimerkiksi huviveneessä tai matkailuvaunussa sijaitsevia aikaosuuksien perusteella käytettäviä majoitustiloja. Muutokset sisältyvät lakiesitykseen, jolla pantaisiin Suomessa täytäntöön EU:n uusi niin sanottu aikaosuusdirektiivi.

Esityksen mukaan sääntely koskisi jatkossa myös uudentyyppisiä pitkäkestoisia lomatuotteita, kuten niin sanottuja alennuslomaklubeja, sekä aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden välityssopimuksia ja aikaosuuksien vaihtosopimuksia.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä tänään ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 29. lokakuuta. Määräaika kansalliselle täytäntöönpanolle on 25.2.2011.

Aikaosuudella (timeshare) tarkoitetaan ajallisesti rajoitettua omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeutta. Tällaisia oikeuksia on tarjolla erityisesti vapaa-ajan asuntoihin lomakohteissa. Suomessa aikaosuuksia kutsutaan usein lomaosakkeiksi tai viikko-osakkeiksi. Uusi direktiivi korvaa nykyisen, vuonna 1994 annetun direktiivin.

Esityksen säännökset elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteista, sopimuksen sisällöstä ja sopimuskielestä, kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä kiellosta ottaa kuluttajalta ennakkomaksua peruuttamisaikana vastaavat periaatteiltaan voimassa olevaa lakia. Peruuttamisaika olisi nykyisen 10 päivän sijasta 14 päivää.

Uutta on se, että elinkeinonharjoittajan olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa käyttämällä kutakin sopimustyyppiä varten vahvistettua vakiomuotoista tietolomaketta. Sopimukseen olisi liitettävä vakiomuotoinen peruuttamislomake helpottamaan peruuttamisoikeuden käyttämistä. Tietolomakkeet ja peruuttamislomake olisivat muodoltaan ja sisällöltään samanlaisia kaikissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa.

Direktiivin täytäntöönpanosta johtuvilla lainmuutoksilla ei esityksen mukaan ole merkittäviä vaikutuksia lomaosakemarkkinoihin Suomessa. Sen sijaan Etelä-Euroopan lomakohteissa aggressiivisen markkinoinnin kohteeksi joutuvien suomalaisten lomalaisten oikeusaseman uskotaan paranevan, kun peruuttamisoikeus ja ennakkomaksukielto ulotetaan uudentyyppisiin lomatuotteisiin.

Markkinointiarpajaiset saisi jatkossa rajata vain ostajiin

Esityksellä kumottaisiin ns. vastikkeellisia markkinointiarpajaisia koskevat kiellot. Muutos merkitsisi sitä, että arpajaisiin osallistuminen voitaisiin jatkossa rajoittaa hyödykkeen ostajiin tai ostotarjouksen tehneisiin. Osallistumismahdollisuuden järjestäminen myös niille henkiöille, jotka eivät halua hyödykettä hankkia, ei siis enää olisi välttämätöntä.

Muutosesitys johtuu EU-tuomioistuimen ratkaisusta, jossa se on katsonut tämänkaltaisten yleisten kieltojen olevan sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun EU-direktiivin vastaisia.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, puh. 09 1606 7672, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun