Hyppää sisältöön
Media

Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämisestä pyydetään lausuntoja

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2021 16.46
Uutinen

Lainsäädännön jälkiarviointia valtioneuvostossa kehitetään. Tavoitteena on yhtenäistää sitä, miten jonkin aikaa voimassa olleiden lakien vaikutuksia ja toimivuutta arvioidaan. Näkemyksiä jälkiarvioinnin kehittämisestä kysytään nyt laajalla lausuntokierroksella.

Tavoitteena on löytää valtioneuvoston yhteiset periaatteet muun muassa siitä, minkälaisista laeista jälkiarviointi laaditaan, kuka ne toteuttaisi, miten jälkiarvioinnit rahoitetaan ja kuinka varmistetaan arviointien laatu.

Lainsäädännön jälkiarvioinnit voivat olla niin tieteelliseen koeasetelmaan perustuvia tutkimuksia kuin yksittäisen lain toimivuuden seurantaa.

Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja on osa paremman sääntelyn toimintaohjelmaa. Toimintaohjelmalla halutaan parantaa valtioneuvoston lainvalmistelun laatua, suunnitelmallisuutta ja avoimuutta.

Taustalla on lisäksi lainsäädännön arviointineuvoston vuonna 2019 tekemä aloite valtioneuvostotasoisen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmän laatimisesta. Lisäksi viime vuosina on julkaistu selvityksiä, joissa on pohdittu lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämistä Suomessa ja annettu suosituksia, kuten esimerkiksi, että laadukas ja luotettava jälkiarviointi tulisi ottaa kiinteäksi osaksi suomalaista päätöksentekojärjestelmää.


Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen, p. 0295 150 083, [email protected]

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi-sivulla

Sivun alkuun