Hoppa till innehåll
Media

Utvecklandet av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen är öppet för utlåtanden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2021 16.46
Nyhet

Statsrådet utvecklar efterhandsutvärderingen av lagstiftningen. Målet är att förenhetliga bedömningen av konsekvenserna av och funktionaliteten hos lagar som varit i kraft en tid. Synpunkter på utvecklandet av efterhandsutvärderingen kan nu lämnas i ett omfattande remissförfarande.

Målet är att dra upp gemensamma principer för statsrådet bland annat i fråga om hurudana lagar som ska utvärderas i efterhand, vem som ska genomföra efterhandsutvärderingar, hur de ska finansieras och hur kvaliteten på utvärderingarna ska säkerställas.

Efterhandsutvärderingar av lagstiftningen kan vara såväl undersökningar som baserar sig på en vetenskaplig försöksuppställning som uppföljning av hur en enskild lag fungerar.

Utvecklandet av efterhandsutvärderingar av lagstiftningen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och är en del av handlingsprogrammet för bättre lagstiftning. Målet med handlingsprogrammet är att förbättra kvaliteten, planmässigheten och öppenheten i statsrådets lagberedning.

I bakgrunden finns också det initiativ som rådet för bedömning av lagstiftningen lade fram 2019 om att det på statsrådsnivå ska utarbetas ett system för efterhandsutvärdering av lagstiftningen. Under de senaste åren har det dessutom publicerats utredningar om hur efterhandsutvärderingen av lagstiftningen bör utvecklas i Finland. Det har också getts rekommendationer till exempel om att en högkvalitativ och tillförlitlig efterhandsutvärdering ska bli en integrerad del av det finländska beslutssystemet.


Ytterligare information:

Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 150 083, [email protected]

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen