Hyppää sisältöön
Media

Lakiluonnos lunastuslain korvausperusteiden uudistamisesta lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2021 10.07
Tiedote

Lunastuslain korvausperusteisiin ehdotetaan uudistuksia. Tavoitteena on turvata nykyistä paremmin lunastettavan omaisuuden haltijan asema ja varmistaa, että lunastuskorvaus täyttää perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on toteuttaa maanomistajan oikeusturvaa parantava ja kuntien maapolitiikan turvaava lunastuslain uudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähetetty lausunnolle.

Lakiluonnoksen mukaan lunastettavasta omaisuudesta suoritettavan korvauksen tulisi perustua markkina-arvoon, kun tällä hetkellä perusteena on käypä arvo. Markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin myös erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen. Arvonleikkaussääntely esitetään pysytettäväksi lainsäädännössä nykyisenlaisena.

Koska kiinteistöarviointiin sisältyy epävarmuustekijöitä, täyden korvauksen vaatimus ei välttämättä aina toteudu. Tämän riskin poistamiseksi luonnoksessa ehdotetaan, että lunastuskorvaus olisi suoritettava 15 prosentilla korotettuna. 

- Omaisuudensuoja on erittäin tärkeä perusoikeus. Lunastuslain uudistuksen keskeisiä tavoitteita on hallitusohjelman mukaisesti parantaa maanomistajan oikeusturvaa. Lakiluonnoksessa esitetty lunastuskorvauksen korottaminen 15 prosentilla on selkeä parannus omaisuudensuojan kannalta, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Luonnoksessa ehdotetaan myös, että lunastuslain niin sanotun asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan nykyisestä poiketen kaikkia lunastustilanteita. Tarkoitus on turvata omistajan asemaa erityisesti silloin, kun on kyse omana asuntona käytetystä kiinteistöstä tai ammattitoiminnassa välttämättömästä omaisuudesta. 

Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan muutoksia, joiden tarkoituksena on ajantasaistaa ja keventää lunastusmenettelyä. Lunastustoimikunnan kokoonpanoa koskevia säännöksiä esitetään tarkistettavaksi siten, että uskottujen miesten kutsuminen ei olisi enää välttämätöntä kaikissa tilanteissa. Lisäksi esitetään lunastuskorvauksen maksamista ja tallettamista koskevan menettelyn yksinkertaistamista. 

Lakiehdotus on lausunnolla lausuntopalvelu.fissä 15.9.2021 saakka.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 0295 150 584, [email protected]

Sivun alkuun