Hyppää sisältöön
Media

Lasten ja nuorten valtakunnalliset verkko-osallistumisen palvelut uudistuvat

oikeusministeriöopetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.8.2022 9.45
Tiedote

Uuden, erityisesti nuorille suunnatun Digiraati-verkkopalvelun pilottikäyttö jatkuu osana oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluiden uudistamista. Samassa yhteydessä luovutaan Nuortenideat.fi-palvelusta, jonka toiminta lakkaa tänään.

Uudistuksella halutaan karsia osallistumisen verkkopalveluiden päällekkäisyyksiä ja lisätä vuorovaikutusta julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Nuortenideat.fi-palvelun nykyisiä käyttäjiä ohjataan jatkossa Digiraadin lisäksi otakantaa.fi:hin sekä muihin demokratiapalveluihin ja tuetaan niiden käyttöönotossa.

Keväällä 2022 pilottikäyttöön avautunut Digiraati tarjoaa luotettavan ja turvallisen alustan lasten ja nuorten kuulemiseen ajankohtaisista aiheista sekä vuoropuheluun lasten, nuorten ja päättäjien välillä. Digiraadin ohjatut verkkokeskustelut ovat uudenlainen keino tuoda lasten ja nuorten ääntä paremmin kuuluviin päätöksenteossa.

Ensikokemukset Digiraadista rohkaisevia

Tekninen alusta vaatii vielä paljon kehittämistä, jotta siitä saadaan saavutettava ja helppokäyttöinen, mutta raateihin osallistuneet nuoret ovat kokeneet itse konseptin toimivaksi. Jatkokehitystyössä kuunnellaan lasten ja nuorten omia kokemuksia ja ideoita.

Digiraadin kehitystyö jatkuu pilotointiin ja raateihin osallistuneilta saatavan palautteen perusteella vuosien 2022-2023 ajan. Pilottivaiheeseen osallistuville organisaatioille kuten kunnille, hyvinvointialueille ja kansalaisjärjestöille tarjotaan tukea digiraatien suunnittelussa ja käynnistämisessä. Palvelun käyttö on maksutonta sekä raatien järjestäjille että niiden osallistujille. 

Digiraadin yhteyteen on rakennettu yhteistyössä ministeriöiden, tutkimuksen ja kansalaistoimijoiden kesken toimintamallia, jonka avulla on tarkoitus vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia ja lisätä vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken. 

Digiraati on kehitetty yhteistyössä kansallisen lapsistrategian, opetus- ja kulttuuriministeriön, nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskuksen, Suomen Punaisen Ristin ja Tampereen yliopiston ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kanssa. Digiraati on yksi oikeusministeriön ylläpitämistä demokratiaverkkopalveluista, jotka löytyvät kootusti osoitteesta www.demokratia.fi

www.digiraati.fi
Digiraadin pilotoinnista kiinnostuneiden organisaatioiden yhteydenotot: [email protected]

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö, p. 0295 150 231, [email protected] 24.8. lähtien
yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, p. 0295 150 348, [email protected]
ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 113, [email protected]
kansallisen lapsistrategian asiantuntija Laura Kuusio, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 352, [email protected]

Sivun alkuun