Hoppa till innehåll
Media

De riksomfattande tjänsterna för barns och ungas deltagande på nätet förnyas

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2022 9.45
Pressmeddelande

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen, som särskilt riktar sig till ungdomar, fortsätter som en del av reformen av justitieministeriets demokratitjänster. Samtidigt slopas tjänsten Ungasidéer.fi, vars funktion upphör idag.

Genom reformen vill man minska överlappningar i användningen av webbtjänsterna för deltagande och öka interaktionen mellan den offentliga förvaltningen och det civila samhället. De nuvarande användarna av tjänsten Ungasidéer.fi styrs i fortsättningen till både E-panelen och tjänsten Dinåsikt.fi samt till andra demokratitjänster. De får också stöd i att börja använda tjänsterna.

Våren 2022 pilottestades webbtjänsten E-panelen, som erbjuder en tillförlitlig och trygg plattform för hörande av barn och unga om aktuella frågor och för dialog mellan barn, unga och beslutsfattare. E-panelens ledda webbdiskussioner är ett nytt sätt att göra barns och ungas röst bättre hörd i beslutsfattandet.

De första upplevelserna av E-panelen var uppmuntrande

Den tekniska plattformen kräver ännu en hel del utveckling för att den ska bli tillgänglig och lätt att använda, men de unga som deltog i panelerna upplevde att själva konceptet fungerar. Vid det fortsatta utvecklingsarbetet kommer man att höra barns och ungas egna erfarenheter och idéer.

Arbetet med att utveckla E-panelen fortsätter under 2022–2023 utifrån responsen från deltagarna i pilotförsöket och panelerna. Organisationer som deltar i pilotfasen, såsom kommuner, välfärdsområden och frivilligorganisationer, erbjuds stöd för planeringen och inledandet av E-panelerna. Användningen av tjänsten är avgiftsfri för både dem som ordnar panelerna och dem som deltar i panelerna. 

I anslutning till E-panelen har det utvecklats en verksamhetsmodell i samarbete mellan ministerierna, forskningen och olika medborgaraktörer. Syftet med verksamhetsmodellen är att stärka barns och ungas möjligheter till likvärdigt deltagande och öka växelverkan mellan personer i olika åldrar och med olika bakgrund. 

E-panelen har utvecklats i samarbete med den nationella barnstrategin, undervisnings- och kulturministeriet, kompetenscentret för delaktighet på ungdomsområdet, Finlands Röda Kors och forskningsprojektet ALL-YOUTH vid Tammerfors universitet. E-panelen är en av justitieministeriets demokratitjänster. Du kan bekanta dig med demokratitjänsterna på adressen www.demokratia.fi

www.epanelen.fi
Organisationer som är intresserade av att pilottesta E-panelen kan ta kontakt på adressen: [email protected]

Mer information:                                                                                                          
Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 231, [email protected] (anträffbar fr.o.m. 24.8)
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, [email protected]
Marja N. Pulkkinen, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 113, [email protected]
Laura Kuusio, sakkunnig i den nationella barnstrategin, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 352, [email protected]

Tillbaka till toppen