Hyppää sisältöön
Media

Liiketoimintakieltoa aiotaan tehostaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2017 13.19
Tiedote

Hallitus esittää lainmuutoksia liiketoimintakiellon tehostamiseksi. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin, kun nykyisin liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vain liiketoimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Liiketoimintakielto voidaan määrätä mm. sillä perusteella, että henkilö on olennaisesti laiminlyönyt liiketoimintaan liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia, kuten veroja ja maksuja. Esityksen mukaan liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voisi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu pelkästään maksukyvyttömyydestä eli yritystoiminnan muuttumisesta kannattamattomaksi.

Syyttäjän lisäksi myös mm. vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisille esitetään annettavaksi oikeus pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa poliisilta tai tulliviranomaiselta. Oikeus tutkintapyynnön tekemiseen annettaisiin myös konkurssipesän hoitajalle. Tutkinta koskisi tilanteita, joissa on kyse liiketoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä, mutta joissa ei olisi syyllistytty rikolliseen menettelyyn.

Lisäksi esitetään laajennettavaksi esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän oikeutta saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista.

Esitetyillä muutoksilla parannettaisiin eri viranomaisten mahdollisuuksia osaltaan puuttua elinkeinotoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisiin laiminlyönteihin. Esitetyt uudistukset liittyvät harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun