Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojelurikoksia koskevaa sääntelyä aiotaan tarkistaa - törkeä luonnonsuojelurikos lisättäväksi lakiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2015 13.50
Tiedote
Hallitus esittää luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamista. Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja että niistä määrättävät seuraamukset vastaisivat paremmin rikosten moitittavuutta.

Eduskunnalle tänään 1.10. annetun lakiesityksen mukaan rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa. Rikos voitaisiin arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta olisi neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lisäksi törkeää ympäristön turmelemista koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että teon törkeyden arviointiperusteet ilmentäisivät aiempaa paremmin velvoitteiden laiminlyönnin tai taloudellisen hyödyn tavoittelun laajuutta. Ympäristön turmeleminen voitaisiin esityksen mukaan arvioida törkeäksi, jos teko on erityisen suunnitelmallinen tai sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Ympäristön turmelemisrikos on usein luonteeltaan talousrikos, jossa rikoksentekijä yrittää saavuttaa taloudellista hyötyä lainsäädännössä asetettuja velvoitteita laiminlyömällä.

Luonnonsuojelurikoksista voidaan nykyään tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Vuosina 2005?2013 on käräjäoikeuksissa vuosittain annettu tuomio keskimäärin 40:stä ympäristön turmelemisesta, yhdestä törkeästä ympäristön turmelemisesta ja kolmesta tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta. Luonnonsuojelurikoksesta annetaan vuosittain keskimäärin kuusi tuomiota.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165

Sivun alkuun