Hyppää sisältöön
Media

Maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä päivitetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2021 13.40
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia rikoslakiin EU:n maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöön panemiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, maksuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta.

Rikoslain muutoksilla pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennösten torjunnasta. Direktiivi täydentää maksuvälinepetoksia koskevaa vuoden 2001 puitepäätöstä.

Suomen lainsäädäntö vastaa rangaistavuuden alan osalta nykyään suurelta osin direktiivin velvoitteita. Rikoslain maksuvälinepetossäännökset ovat tekniikkaneutraaleja ja jo ennestään olleet monilta osin edistyksellisempiä kuin aikaisempi EU-lainsääntö.

Direktiivissä uutta on, että se koskee myös virtuaalivaluuttoja maksuvälineenä. Tämän vuoksi esityksessä maksuvälineen käsite on selkeästi ulotettu koskemaan virtuaalivaluuttoja ja sähköistä rahaa.

Maksuvälinepetoksia tehdään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja ne ovat usein valtioiden rajat ylittäviä. Niihin saattaa liittyä järjestäytynyttä rikollisuutta, mikä huomioitaisiin törkeitä rikoksia koskevissa säännöksissä.

Direktiivin velvoitteiden vuoksi maksuvälinerikoksista säädettyjä rangaistuksia ankaroitettaisiin useissa kohdin. Törkeistä tekomuodoista säädettäisiin viiden vuoden enimmäisrangaistus nykyisen neljän vuoden sijaan. Maksuvälinepetoksen valmistelun enimmäisrangaistus korotettaisiin yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta.

Direktiivin täytäntöönpanon tavoitteena on tehostaa maksuvälinepetosten torjuntaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Esitys myös vahvistaa rikosoikeudellista suojaa lailliselle taloudelle ja lisää maksujärjestelmien luotettavuutta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31. toukokuuta, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, p. 0295 150 244, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset 
 

Sivun alkuun