Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Häkkänen deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel

Justitieministeriet
6.3.2018 11.42
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 9 mars. Justitieministrarna ska godkänna ett direktivförslag som gäller betalningsmedelsbedrägerier. Direktivets syfte är att säkerställa att medlemsstaternas lagar är uppdaterade i fråga om bedrägerier i samband med betalningsmedel.

EU:s gällande bestämmelser om betalningsmedelsbedrägerier gäller i huvudsak olovlig användning av betalkort och checkar. Målet för förslaget är en teknikneutral reglering som täcker även bedrägerier i samband med betalningsmedel och virtuella valutor i datanät. Gärningar som ska betraktas som förberedelser kriminaliseras i större omfattning än för närvarande.

Efter godkännande i rådet kan förhandlingar om direktivförslaget inledas med Europaparlamentet.

Justitieministrarna utbyter synpunkter på gränsöverskridande åtkomst till elektroniskt bevismaterial i samband med brottsutredning. Den tekniska utvecklingen har ändrat formerna av brottslighet och i viss mån försvårat brottsutredningar. Därför måste EU förbättra tillgången till bevismaterial t.ex. i samband med e-post vid gränsöverskridande brottsutredning. Kommissionen har för avsikt att under vårens lopp lämna ett förslag till lagstiftning om saken.

Ministrarna diskuterar även bästa metoder för att bekämpa våldsbejakande radikalisering. Kommissionen informerar också om sin nyligen utfärdade rekommendation för bekämpning av olagligt innehåll på nätet.

Ytterligare upplysningar: Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170, Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Mer om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats:  Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Council Streaming (på engelska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden

EU:s lagstiftning om brott i samband med betalningsinstrument föreslås bli uppdaterad

Sivun alkuun