Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Häkkänen: Kansalaisen tietosuoja paranee tietosuojauudistuksessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2018 15.47
Tiedote

- Tietosuojauudistuksen yhtenä tavoitteena on korostaa yksilön omaa oikeutta päättää omien henkilötietojensa käytöstä, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen tänään 6. maaliskuuta eduskunnan lähetekeskustelussa.

Eduskunta sai käsiteltäväkseen EU:n yleistä tietosuojalainsäädäntöä täydentävän hallituksen esityksen tietosuojalaiksi. Unionin yleinen tietosuoja-asetus on jo voimassa ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet pysyvät tietosuojauudistuksessa ennallaan. Kansallista liikkumavaraa käyttäen on tarkoitus säilyttää nykyisen kaltainen sääntely henkilötunnuksen käsittelyn osalta.

- Lisäksi kansallista liikkumavaraa käytettäisiin siten, että tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle edellyttäisi, että lapsi on vähintään 13-vuotias. Tätä nuoremmalla lapsella olisi oltava vanhempien suostumus tai valtuutus esimerkiksi sosiaalisen median käyttämiseen. Rekisterinpitäjän vastuulla olisi tarkistaa, että suostumus on olemassa, ministeri Häkkänen korosti.

Eräistä rekisteröidyn oikeuksista voitaisiin tietosuojalain nojalla poiketa, jos poikkeaminen olisi tarpeellista esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa.

- Samanaikaisesti lakiehdotuksessa on pyritty huolehtimaan siitä, että rekisteröidyn oikeudet on tasapainoisesti ja asianmukaisesti huomioitu. Sen vuoksi poikkeaminen olisi mahdollista ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se on tarpeellista ja kun rekisterinpitäjä toteuttaa tietosuojalaissa säädetyt suojatoimet, painotti Häkkänen.

Sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi rekisteröidyn oikeuksista säädettäisiin poikkeuksia, kun henkilötietoja käsitellään journalistisia tarkoituksia sekä akateemisen, taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten.

- Tietojen suojaamista ja tietoturvallisuutta koskevat säännökset tulisivat kuitenkin normaaliin tapaan sovellettavaksi, kun henkilötietoja käsitellään näissä tarkoituksissa. Rakenteeltaan ratkaisu noudattelisi nykykäytäntöä; tietoturvallisuutta koskevat säännökset tulisivat sovellettavaksi ja niiden merkitys korostuu, kun rekisteröidyn oikeuksista poiketaan, oikeusministeri Häkkänen sanoi.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Sivun alkuun