Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Häkkänen: Dataskyddsreformen förbättrar skyddet av medborgarnas uppgifter

Justitieministeriet
6.3.2018 15.47 | Publicerad på svenska 7.3.2018 kl. 10.50
Pressmeddelande

- Ett av målen för dataskyddsreformen är att understryka medborgarnas rätt att besluta om hur deras egna personuppgifter används, sade justitieminister Antti Häkkänen vid riksdagens remissdebatt den 6 mars.

Regeringens proposition som kompletterar EU:s allmänna dataskyddslagstiftning överlämnades till riksdagen för behandling. Unionens allmänna dataskyddsförordning är redan i kraft och blir tillämplig den 25 maj 2018.

Reformen ändrar inte de allmänna principerna för behandling av personuppgifter. Det nationella handlingsutrymmet som förordningen lämnar ska utnyttjas för att bevara den nuvarande regleringen som gäller personbeteckningar.

- Det nationella handlingsutrymmet ska dessutom användas så att erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn ska förutsätta att barnet är minst 13 år. Ett barn som är under 13 ska ha föräldrarnas samtycke eller fullmakt för att använda till exempel sociala medier. Ansvaret för kontrollen av att samtycke har getts hör till de personuppgiftsansvariga, påpekade Minister Häkkänen.

Med stöd av dataskyddslagen ska det kunna göras vissa undantag från den registrerades rättigheter, om detta är nödvändigt t.ex. för forskningssyften.

- Samtidigt har man i lagförslaget försökt se till att de registrerades rättigheter beaktas på ett behörigt sätt. Därför ska undantag från den registrerades rättigheter få göras enbart i situationer där det kan anses vara nödvändigt och förutsatt att den personuppgiftsansvarige iakttar de lagstadgade skyddsåtgärderna, betonade Häkkänen.

För att trygga yttrandefriheten och informationsfriheten ska det föreskrivas om undantag från den registrerades rättigheter då personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt och litterärt skapande.

- När personuppgifter behandlas i dessa syften måste man dock iaktta bestämmelserna om skyddet av uppgifter och informationssäkerhet. Lösningen liknar det gällande förfarandet: bestämmelserna om informationssäkerhet tillämpas och deras betydelse framhävs vid avvikelser från den registrerades rättigheter, konstaterade justitieminister Häkkänen.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen