Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Häkkänen: Sosiaalisen median yhtiöiden lisättävä avoimuutta epäasiallisessa vaalivaikuttamisessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.1.2019 16.23
Tiedote

Sosiaalinen media muuttuu yhä tärkeämmäksi tiedonvälityksen ja vaikuttamisen kanavaksi vaaleissa. Sosiaalisen median yhtiöiden on toimittava jatkossa vastuullisemmin ja avoimemmin epäasialliseen vaalivaikuttamiseen liittyen, vaati oikeusministeri Antti Häkkänen oikeusministeriön vaalivaikuttamista koskevassa seminaarissa tänään Säätytalolla.

– Demokraattinen päätöksenteko vaatii toimiakseen avointa julkista keskustelua ja luotettavaa tiedonvälitystä. Avointa keskustelua tulee käydä selkeästi siten, että jokainen pystyy tunnistamaan, mikä taho on minkäkin asian takana. Sosiaalisen median yhtiöiden on lisättävä avoimuutta vaalien ajan vaikuttamisen taustavoimista. Esimerkiksi vieraan valtion rahoittama vaalivaikuttaminen ei saa jäädä pimentoon. Vaalirahoituksen sääntelyä on kiristettävä, jos sosiaalisen median yhtiöt eivät oma-aloitteisesti lisää avoimuutta, Häkkänen sanoi.

Sosiaalisen median yhtiöiden on Häkkäsen mukaan lisättävä avoimuutta myös esimerkiksi algoritmien toiminnasta. Algoritmit määrittävät muun muassa mitä asioita ihmiset näkevät sosiaalisessa mediassa.

– Erityisesti vaalien aikana ihmisten on nykyistä avoimemmin saatava tietoa miten heihin vaikutetaan. Yhtiöiden on avattava toimintaperiaatteitaan, joilla esimerkiksi ihmisten näkemiin uutisiin vaikutetaan. Yhtiöiden oma-aloitteiset toimet ovat ensisijaisia, mutta tarvittaessa EU:n ja kotimaan sääntelyn on varmistettava demokraattisen prosessin läpinäkyvyys, Häkkänen sanoi.

Suomella hyvät edellytykset varautua epäasialliseen vaalivaikuttamiseen

– Ministeri Häkkänen: Sosiaalisen median yhtiöiden lisättävä avoimuutta epäasiallisessa vaalivaikuttamisessaVaalivaikuttamiseen varautumisen näkökulmasta suomalaisen yhteiskunnan lähtökohdatovat hyvät. Korkeatasoinen peruskoulutus antaa edellytykset kriittiseen medialukutaitoon ja luottamus viranomaisten ja tutkimuslaitosten tuottamaan tietoon ovat tärkeitä taustatekijöitä. Hallinnon ja yhteiskunnan avoimuus sekä vähäinen korruptio vahvistavat luottamusta yhteiskunnan instituutioihin. Riippumaton media ja vastuullinen journalismi vahvistavat demokratiaa, totesi ministeri Häkkänen.

Suomessa varaudutaan vaalivaikuttamiseen vahvistamalla luottamusta valtionhallintoon ja demokraattisiin prosesseihin. Vaikka Suomessa ei varsinaisia vaalivaikuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä olekaan toistaiseksi havaittu, kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet asian tärkeyden.

Demokratian ja äänioikeuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että jokaisella äänestäjällä on mahdollisuus saada mahdollisimman laajasti ja vapaasti tietoa vaaleistasekä eri ehdokkaiden ja puolueiden ohjelmista vaaleissa.

Vaalitoimituksen uskottavuus on Suomessa hyvin korkealla tasolla. Tekninen järjestelmä, vaalimenettelyt ja vaalitoimitsijoiden luotettavuus ovat kunnossa.

– Harva kyseenalaistaa vaalien järjestämisen rehellisyyttä, mikä antaa demokraattiselle legitimiteetille vahvan pohjan. Vaikeammin havaittava ja todennettava vaikuttaminen on pohjimmiltaan mielipidevaikuttamista, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoi.

Ministeri Häkkänen korosti, että informaatiovaikuttaminen voi koskettaa koko yhteiskuntaa, ja niin myös varautumisen tulee ankkuroitua laaja-alaisesti koko yhteiskunnan toimintaan.

– Meidän tulee huolehtia, että julkista keskustelua käydään mahdollisimman paljon faktoihin perustuen. Luotettavan tiedon välittäminen, keskinäinen luottamus ja yhteistoiminta eri tahojen välillä mahdollistaa puuttumisen epäasialliseen vaalivaikuttamiseen, Häkkänen sanoi.

Lisätietoja: erityisavustaja Sami Paatero, puh. 029515 0310, [email protected]

Antti Häkkänen
Sivun alkuun